Narațiunea 8 – Duminica de Paște

IISUS APARE ÎN TEMPLU ȘI SE ADRESEAZĂ CELOR DOISPREZECE APOSTOLI Capitolele 86 și 87 din Evanghelia celor Doisprezece Apostoli În aceeași zi, la ora sacrificiului în Templu, a apărut printre negustorii de animale și de păsări, unul îmbrăcat în haine albe, strălucitor ca lumina, cu un bici cu șapte funii în mână. La vederea lui, […]

Reflecția 8 – Duminica de Paște

ELIBERAREA FIINȚEI INTERIOARE Cele șapte etape ale misterului inițierii creștine își găsesc încununarea în învierea glorioasă. Sufletul a învins definitiv rezistența naturală a elevului său, omul pământesc, pe drumul simbolic de la Betleem la Golgota. Microcosmosul este eliberat de roata nașterii și a morții, deoarece a luat ființă un corp nemuritor de înviere. Microcosmosul este […]

Narațiunea 7 – Sâmbăta înaintea Paștelui

ÎNVIEREA ȘI ÎNTÂLNIREA CU MARIA MAGDALENA; APARIȚIA CELOR DOI UCENICI LA EMAUS Capitolele 84 și 85 din Evanghelia celor Doisprezece Apostoli După încheierea Sabatului, în zorii primei zile a săptămânii, Maria Magdalena a venit la mormânt cu miresmele pe care le pregătise, și mai erau și alții cu ea. Pe când mergeau, au zis între […]

Reflecția 7 – Sâmbăta înaintea Paștelui

VICTORIA CRUCIALĂ ASUPRA PROPRIEI PERSOANE Crucea este unul dintre cele mai vechi simboluri ale umanității. Este un simbol universal care se regăsește în multe culturi și în multe forme. Cunoaștem crucea echilaterală din India antică, ankh-ul din Egiptul antic, roata medicinei a indienilor și, bineînțeles, crucea latină, care este legată de creștinism. Fiecare simbol vorbește […]

Narațiunea 6 – Vinerea înaintea Paștelui

PROCESUL ROMAN, RĂSTIGNIREA ȘI ÎNMORMÂNTAREA Capitolele 81, 82 și 83 din Evanghelia celor Doisprezece Apostoli L-au dus pe Iisus de la Caiafa la sala de judecată, la Ponțiu Pilat, guvernatorul; și era devreme, și ei înșiși nu au intrat în sala de judecată, ca să nu se spurce, ci ca să țină sărbătoarea. Deci Pilat […]

Reflecția 6 – Vinerea înaintea Paștelui

ARĂTÂND O NOUĂ FORȚĂ INTERIOARĂ Adevărul, misterul divin, este unul și indivizibil; nimic nu separă ființele umane de puterea lui Christos, cu excepția cazului în care ele însele se îndepărtează sau își fac “chipuri cioplite”. Școala de mistere cosmice este omniprezentă și încearcă să trezească din somnul morții sămânța de lumină din fiecare inimă umană. […]

Narațiunea 5 – Joia înaintea Paștelui

GRĂDINA DIN GETHSEMANI ȘI TRĂDAREA LUI IUDA Capitolele 77 și 78 din Evanghelia celor Doisprezece Apostoli Pe când se îndreptau spre Muntele Măslinilor, Iisus le-a zis: „Toți vă veți supăra din cauza mea în noaptea aceasta, căci este scris: „Voi lovi păstorul și oile turmei se vor risipi‟. Dar, după ce voi învia, voi merge […]

Reflecția 5 – Joia înaintea Paștelui

PREDĂ-TE MAESTRULUI TĂU INTERIOR Este practic imposibil să parcurgi de unul singur călătoria spirituală gnostică. Dezvoltarea ființei interioare necesită o hrană specifică pe care elevul care se află pe calea dezvoltării sufletului nu și-o poate asigura de unul singur. Pentru dezvoltarea sa spirituală, el este dependent de o resursă care se află în afara sa […]

Narațiunea 4 – Miercurea înaintea Paștelui

CINA CEA DE TAINĂ ȘI SPĂLAREA PICIOARELOR Capitolele 75 și 76 din Evanghelia celor Doisprezece Apostoli Seara, Stăpânul a intrat în casă, iar împreună cu El s-au adunat cei Doisprezece și tovarășii lor: Petru, Iacov, Toma, Ioan, Simon, Matei, Andrei, Natanael, Iacov, Tadeu, Iuda, Filip și tovarășii lor (și mai era și Iuda Iscarioteanul, care […]

Reflecția 4 – Miercurea înaintea Paștelui

PURIFICAREA TEMPLULUI INTERIOR Distrugeți acest templu și în trei zile îl voi ridica. Calea gnostică este drumul care duce la învierea omului interior și care conduce la eliberarea de roata nașterii și a morții. Dacă dorința de a parcurge această cale se trezește într-o persoană, atunci această nevoie este un semn că scânteia divină s-a […]