Lao Tsu
„A reveni la rădăcină înseamnă odihnă.
Revenirea/Întoarcerea la destin înseamnă
găsirea legii. A cunoaște legea eternă înseamnă iluminare.”
Tao Te Ching 16
Krishna
„Eu sunt Sufletul, O Arjuna,
ce locuiesc în inimile tuturor entităților vii,
Eu sunt începutul, continuarea, și sfârșitul
tututor ființelor.”
Bhagavad Gita 10.20
Buddha
„ Este mai bine să te cucerești pe tine însuți decât să câștigi o mie de bătălii. Atunci victoria este a ta. Nu ți se poate lua.”
„ Învățați pe toți acest triplu adevăr: O inimă generoasă, o vorbă bună și o viață de slujire și compasiune sunt lucrurile care reînnoiesc umanitatea.”
„ Fiecare ființă umană este autorul propriei sănătăți sau boli.”
„ Există doar două greșeli pe care le poți face pe drumul către adevăr; a nu merge până la capăt și a nu începe.”
Iisus
„ Împărăția lui Dumnezeu nu vine odată cu observarea; nici nu vor spune, ‘Vezi aici!’ sau ‘Uite acolo!’ Căci într-adevăr, Împărăția lui Dumnezeu este înlăuntrul vostru.”
„ Împărăția lui Dumnezeu este în tine, nu în case din lemn și piatră.
Despică o bucată de lemn și sunt acolo, ridică o piatră și mă vei găsi acolo.”
Pavel
"Dragostea este îndelung răbdătoare, este plină de bunătate, dragostea nu pizmuieşte, dragostea nu se laudă, nu se umflă de mândrie, nu se poartă necuviincios, nu caută folosul său, nu se mânie, nu se gândeşte la rău, nu se bucură de nelegiuire, ci se bucură de adevăr, acoperă totul, crede totul, nădăjduieşte totul, suferă totul.”
I Corinthians 13: 4-7
Jan van Rijckenborgh
„ Dacă elevul poate reuși să treacă prin porțile Noii Vieți, totul se schimbă. Apoi, sunt bucuriile Vieții Noi și pacea care întrece orice înțelegere (….) atunci Dumnezeu Însuși locuiește în el și toate lucrurile sunt făcute noi.”
Dei Gloria Intacta p.218
Catharose de Petri
„Atingerea tăcerii/liniștii inimii este o sarcină încredințată tuturor celor care caută cu adevărat Gnoza, sarcină care își propune să facă inima pură, să o facă perfect calmă, echilibrată și deschisă..”
Hermes Trismegistus
„Acum, concentrează-ți inima asupra Luminii și cunoaște-o.”
Aristotel
„ În momentele noastre cele mai întunecate trebuie să ne concentrăm pentru a vedea lumina.”
Comenius
„Stăm cu toții împreună în marele teatru al lumii. Orice se întâmplă aici îi afectează pe toți. Soarele oferă lumină tuturor; Dumnezeu oferă ochi. Noi, întreaga rasă umană, suntem o rasă, un sânge, o familie, o gospodărie. Prin urmare, noi, părtași ai naturii umane, trebuie să ajutăm alți oameni prin legea conform căreia o parte ajută întregul, iar fiecare membru al corpului ceilalți membri, iar un membru al unei familii un alt membru al acesteia, sau chiar, dacă este posibil, întreaga familie.”
Platon
„ Înainte de a-ți imagina să reformezi lumea, să creezi revoluții pentru a medita asupra noilor constituții, pentru a stabili o nouă ordine, pătrunde adânc în inima ta și fă acolo ordine, armonie și pace. Abia după aceea caută în jurul tău suflete care să fie ca tine și pornește la acțiune.”
Erich Fromm
„ Omul crede că își dorește libertatea. În realitate, îi este foarte frică de aceasta. De ce? Pentru că libertatea îl obligă să ia decizii, iar deciziile implică riscuri.”
Krishnamurti
„ Întrebării, dacă există sau nu un Dumnezeu sau adevăr sau realitate sau cum vrei să-i spui, nu i se poate răspunde niciodată din cărți, de către preoți, filozofi sau de către salvatori. Nimeni și nimic nu poate răspunde la întrebare decât tu însuți, și de aceea trebuie să te cunoști pe tine însuți Imaturitatea stă doar în totala ignoranță a sinelui.”