GRĂDINA DIN GETHSEMANI ȘI TRĂDAREA LUI IUDA

Capitolele 77 și 78 din Evanghelia celor Doisprezece Apostoli

Pe când se îndreptau spre Muntele Măslinilor, Iisus le-a zis: „Toți vă veți supăra din cauza mea în noaptea aceasta, căci este scris: „Voi lovi păstorul și oile turmei se vor risipi‟. Dar, după ce voi învia, voi merge înaintea voastră în Galileeaʺ. Simon a răspuns și i-a zis: „Chiar dacă toți oamenii se vor supăra din cauza ta, eu nu mă voi supăra niciodată‟. Și Domnul a zis: „Simon, Simon, iată că Satana a dorit să te aibă, ca să te cerne ca pe grâu. Dar Eu m-am rugat pentru tine ca să nu-ți lipsească credința; și după ce te vei fi convertit, întărește-i pe frații tăi‟.

El i-a zis: „Doamne, sunt gata să merg cu tine, atât în închisoare, cât și în moarte‟. Iisus i-a spus: „Îți spun, Simon, că nu va cânta cocoșul în noaptea aceasta până când nu vei nega de trei ori că Mă cunoști‟. Atunci Iisus a venit cu ei, după ce a trecut pârâul Kedron, în grădina numită Ghetsimani, și a zis ucenicilor: „Stați aici, în timp ce Eu mă duc să mă rog acolo‟. (Iuda, cel care l-a trădat, cunoștea și el locul, căci Iisus se odihnea adesea aici cu ucenicii săi). Apoi le-a spus: „Sufletul Meu este foarte mâhnit, până la moarte; rămâneți aici și vegheați împreună cu Mine‟.

S-a dus puțin mai departe, a căzut cu fața la pământ și s-a rugat, zicând: „O, Tatăl meu-Mamă, dacă este cu putință, lasă să treacă de la mine paharul acesta; dar nu cum vreau eu, ci cum vrei Tu‟. Un înger din ceruri i s-a arătat, întărindu-l. A venit la ucenici și, găsindu-i adormiți, i-a zis lui Petru: „Ce, n-ați putut să vegheați cu mine un ceas? Vegheați și rugați-vă să nu intrați în ispită; duhul într-adevăr binevoiește, dar carnea este slabă‟.

S-a dus iarăși a doua oară și s-a rugat, zicând: „O, Tatăl meu-Mamă, de nu va trece de la mine paharul acesta, dacă nu-l voi bea, facă-se voia Ta‟. Fiind în agonie, se ruga cu mai multă stăruință și sudoarea lui era ca niște picături mari de sânge care cădeau pe pământ. Venind, i-a găsit iarăși adormiți, căci ochii lor erau îngreunați. Lăsându-i pe ei, s-a dus iarăși și s-a rugat a treia oară, zicând: „O, Tatăl meu-Mamă, nu voia mea, ci a Ta să se facă, precum în cer așa și pe Pământ‟.

Apoi a venit la ucenicii Săi și le-a zis: „Dormiți acum și odihniți-vă; iată că s-a apropiat ceasul și Fiul Omului este dat în mâinile păcătoșilor. Sculați-vă, să mergem; iată, este aproape cel ce Mă trădează‟.

Trădarea

Pe când Iisus încă vorbea, iată că a venit o mulțime și Iuda, care se numea Iscariotean, mergea înaintea lor. Iuda, după ce a primit o ceată de oameni și ofițeri de la preoții cei mai de seamă și de la farisei, a venit acolo cu felinare, torțe și arme. Deci Iisus, știind toate cele ce aveau să se întâmple, a ieșit și le-a zis: „Pe cine căutați?‟. Ei I-au răspuns: „Iisus din Nazaret‟. Isus le-a zis: „Eu suntʺ.

De îndată ce le-a spus: „Eu suntʺ, ei s-au dat înapoi și au căzut la pământ. Și când s-au ridicat, i-a întrebat din nou: „Pe cine căutați?ʺ. Iar ei au răspuns: „Iisus din Nazaretʺ. Iar Iisus a răspuns: „V-am spus: Eu sunt; dacă deci Mă căutați pe Mine, lăsați-i pe aceștia să meargă pe drumul lorʺ. Iar cel ce L-a trădat le-a dat un semn, zicând: „Pe oricine voi săruta, acela este; țineți-L bineʺ. Imediat s-a apropiat de Iisus și, zicând: „Slavă, Învățătorule!ʺ, l-a sărutat. Iisus i-a zis: „Prietene, de ce ai venit? Oare cu o sărutare îl trădezi pe Fiul omului?ʺ.

Atunci Iisus a zis preoților de seamă și căpeteniilor templului și bătrânilor care veniseră la El: „De ce ieșiți ca împotriva unui hoț cu săbii și cu bâte? Când eram în fiecare zi cu voi în templu, nu ați întins mâinile împotriva mea; dar acesta este ceasul vostru și puterea întunericuluiʺ. Atunci au venit și au pus mâinile pe Iisus. Simon Petru a întins mâna și, scoțând sabia, a lovit un slujitor al marelui preot și i-a tăiat urechea. Atunci Iisus i-a zis: „Pune-ți din nou sabia la locul ei; toți cei ce au sabia vor pieri de sabie‟. Și Iisus s-a atins de urechea lui și l-a vindecat.

El i-a spus lui Petru: „Crezi că nu pot acum să mă rog Părintelui meu și El îmi va da în curând mai mult de douăsprezece legiuni de îngeri? Dar atunci cum s-ar împlini Scripturile, că așa trebuie să fie?‟. Atunci toți discipolii l-au abandonat și au fugit. Cei care își puseseră mâinile pe Iisus l-au dus la Caiafa, marele preot. Dar L-au dus mai întâi la Ana, pentru că acesta era socrul lui Caiafa, care era marele preot în acel an. Caiafa era cel care dăduse sfatul iudeilor că se cuvine ca un om să moară pentru păcatele poporului.

Cărturarii și bătrânii erau adunați împreună, dar Petru, Ioan, Simon și Iuda au mers de departe până la palatul marelui preot, au intrat și au stat cu slujitorii ca să vadă sfârșitul. Aceștia aprinseseră un foc în mijlocul sălii și, cumu stăteau împreună, Petru s-a așezat în mijlocul lor și s-a încălzit, iar Simon s-a așezat și el de asemenea lângă el. O slujnică l-a văzut cum ședea lângă foc, s-a uitat cu seriozitate la el și a zis: „Și acesta era cu el‟. Iar Petru s-a lepădat de Iisus, zicând: „Femeie, nu-l cunosc‟. După puțină vreme, o alta l-a văzut și a zis: „Și tu ești dintre ei‟. Iar Simon a zis: „Femeie, nu sunt‟. Peste aproximativ un ceas, un altul a afirmat cu încredere, zicând: „Cu adevărat, acest individ a fost cu Iisus din Nazaret, căci vorbirea lui îl trădează‟. Simon a negat a treia oară cu jurământ, spunând: „Nu-l cunosc pe omul acesta‟. Și imediat, pe când el încă vorbea, a cântat cocoșul. Domnul s-a întors și s-a uitat la Simon. Și Simon și-a adus aminte de cuvântul Domnului, cum îi spusese: „Până să cânte cocoșul astăzi, de trei ori te vei lepăda de Mine‟. Și Simon a ieșit și a plâns amarnic.