CHRISTOS LUMINA LUMII
Capitolul 50 din Evanghelia celor Doisprezece Apostoli

Atunci Iisus le-a vorbit iarăși, spunând: „Eu sunt Lumina lumii; cel ce Mă urmează nu va umbla în întuneric, ci va avea lumina vieții.”

Fariseii i-au zis deci: „Tu mărturiști despre tine însuți; mărturisirea ta nu este adevărată.”

Iisus le-a răspuns și le-a zis: „Deși mărturisesc despre mine însumi, mărturia mea este adevărată; căci știu de unde am venit și unde mă duc, dar voi nu puteți spune de unde vin și unde mă duc.

Căci voi judecați după carne; Eu nu judec pe nimeni. Și totuși dacă judec, judecata mea este adevărată; căci nu sunt singur, ci vin de la Tatăl-Mama care M-a trimis.

De asemenea, este scris în legea voastră că mărturia a doi oameni este adevărată. Eu sunt unul care mărturisesc despre mine însumi; Ioan a mărturisit despre Mine, și el este un profet și Duhul adevărului, care m-a trimis, a mărturisit despre Mine.”

Atunci ei i-au zis: „Unde sunt Tatăl tău și Mama ta?” Iisus a răspuns: „Tu nu Mă cunoști nici pe Mine, nici pe Părintele Meu; dacă M-ați fi cunoscut pe Mine, ați fi cunoscut și pe Tatăl meu și pe Mama mea.”

Unul a spus: „Arată-ne pe Tatăl; arată-ne pe Mama și te vom crede.” El a răspuns zicând: „Dacă l-ai văzut pe fratele tău și i-ai simțit dragostea, ai văzut pe Tatăl; dacă ai văzut-o pe sora ta și i-ai simțit dragostea, ai văzut-o pe Mama.

Departe și aproape, Cel Preasfânt îi cunoaște pe ai lor; da, în fiecare dintre voi se vad Paternitatea și Maternitatea, căci Tatăl și Mama sunt Una în Dumnezeu”.

Aceste cuvinte le-a spus Iisus în timp ce preda în templu. Nimeni nu și-a pus mâna peste el, căci încă nu venise ceasul lui. Atunci Iisus le-a zis iarăși: „Mă duc și voi Mă veți căuta și veți muri în păcatele voastre; unde merg eu, nu puteți veni.”

Atunci iudeii au zis: „Se va sinucide? Pentru că a zis: Unde mă duc eu, nu puteți veni.” El le-a spus: „Voi sunteți de jos, eu sunt de sus; voi sunteți din această lume, eu nu sunt din această lume.

De aceea v-am spus că veţi muri în păcatele voastre; căci dacă nu credeți că Eu sunt al lui Dumnezeu, veți muri în păcatele voastre.”

Atunci ei i-au zis: „Cine ești?” Iisus le-a zis: „Tot ceea ce v-am spus de la început.

Am multe de spus, care vă vor judeca, dar Sfântul care M-a trimis este adevărat; și spun lumii acele lucruri pe care le-am auzit de sus.”

Atunci Iisus le-a zis: „Când veți înălța pe Fiul omului, atunci veți ști că sunt trimis de Dumnezeu și că nu fac nimic de la mine însumi; dar așa cum m-a învățat Preasfântul, eu spun aceste lucruri. Cine m-a trimis este cu mine, Preasfântul nu m-a lăsat singur; căci eu fac întotdeauna acele lucruri care sunt pe placul Eternului.”

În timp ce rostea aceste cuvinte, mulți au crezut în el, căci au spus: „Este un profet trimis de Dumnezeu. El ne-a lăsat să ascultăm.”