CURĂȚAREA TEMPLULUI

Capitolul 71 din Evanghelia celor Doisprezece Apostoli

Când s-a apropiat Paștele iudeilor, Iisus s-a suit iarăși din Betania în Ierusalim. A găsit șezând în templu pe cei care vindeau boi, oi și porumbei și pe schimbătorii de bani. După ce a făcut un bici din șapte funii, i-a alungat pe toți din templu și a dat drumul la oi, la boi și la porumbei, a vărsat banii schimbătorilor și a răsturnat mesele.

Și le-a zis: „Luați aceste lucruri; nu faceți din Casa Tatălui Meu o casă de negoț. Nu este oare scris: Casa Mea este o Casă de rugăciune pentru toate neamurile? Dar voi ați făcut din ea o peșteră de hoți și ați umplut-o cu tot felul de lucruri rușinoaseʺ. El nu a permis nimănui să ducă un vas cu sânge prin templu și nici să fie sacrificate animale acolo.

Ucenicii și-au adus aminte că era scris: „Zelul pentru casa voastră m-a mâncat.ʺ Atunci iudeii au luat cuvântul și i-au zis: „Ce semn ne arăți, de vreme ce faci aceste lucruri?ʺ. Iisus le-a răspuns: „Încă o dată vă spun: Distrugeți templul acesta și în trei zile îl voi ridicaʺ. Atunci iudeii au spus: „Templul acesta a fost construit în patruzeci și șase de ani și Tu îl vei ridica în trei zile?ʺ.

Dar a vorbit despre templul trupului său. De aceea, după ce a înviat din morți, ucenicii Lui și-au adus aminte că El le spusese aceasta și au crezut Scriptura și cuvântul pe care-l spusese Iisus. Dar cărturarii și preoții, văzând și auzind aceasta, s-au mirat și căutau să afle cum ar putea să-l nimicească, căci se temeau de el, văzând că tot poporul era atent la învățăturile lui.

Când s-a făcut seară, a ieșit din cetate, căci ziua învăța în Templu, iar noaptea ieșea și locuia pe Muntele Măslinilor, iar oamenii veneau dis-de- dimineață ca să-l asculte în curțile Templului. Când a fost la Ierusalim, la Paști, mulți au crezut în Numele Lui, văzând minunile pe care le făcea.

Dar Iisus nu s-a încredințat lor, pentru că îi cunoștea pe toți oamenii. El nu avea nevoie ca cineva să dea mărturie despre om, pentru că știa ce era în om. Iisus, văzând că se apropia noaptea Paștelui, a trimis doi dintre discipolii săi să pregătească camera de sus unde dorea să mănânce cu cei doisprezece și să cumpere lucrurile necesare pentru ospățul pe care intenționa să-l dea după aceea.