REGENERAREA SUFLETULUI
Capitolul 37 din Evanghelia celor Doisprezece Apostoli

Iisus ședea în pridvorul templului, iar unii veniseră să-i asculte învățătura și unul dintre ei i-a zis: „Învățătorule, ce ne înveți despre viață?‟

El le-a spus: „Fericiți cei care suferă multe experiențe, căci prin suferință vor fi desăvârșiți; ei vor fi ca îngerii lui Dumnezeu în ceruri și nu vor mai muri, nici nu se vor mai naște, căci moartea și nașterea nu mai au stăpânire asupra lor.

Cei care au suferit și au învins vor fi făcuți stâlpi în Templul Dumnezeului meu și nu vor mai ieși. Adevărat vă spun că, dacă nu vă veți naște din nou din apă și din foc, nu puteți vedea Împărăția lui Dumnezeu.‟

Un oarecare rabin (Nicodim) a venit la El noaptea, de frica iudeilor, și I-a zis: „Cum poate un om să se nască din nou când este bătrân? Poate oare să intre a doua oară în pântecele mamei sale și să se nască din nou?‟.

Iisus a răspuns: „Adevărat vă spun că, dacă un om nu se naște din nou din carne și din spirit, nu poate intra în Împărăția lui Dumnezeu. Vântul suflă unde vrea și-i auziți sunetul, dar nu puteți spune de unde vine și unde se duce.

Lumina strălucește de la Răsărit până la Apus; din întuneric, Soarele răsare și coboară din nou în întuneric; așa este și cu omul, din veacuri în veacuri.

Când iese din întuneric, înseamnă că a trăit înainte, iar când coboară din nou în întuneric, înseamnă că se poate odihni puțin, iar după aceea există din nou.

Astfel, prin multe schimbări trebuie să te desăvârșești, după cum este scris în cartea lui Iov: „Sunt un rătăcitor, schimbând loc după loc și casă după casă, până ce voi ajunge la Cetatea și Locuința care este veșnică‟.

Nicodim L-a întrebat: „Cum pot fi aceste lucruri?‟. Iisus i-a răspuns: „Ești tu învățător în Israel și nu înțelegi aceste lucruri? Cu adevărat, noi spunem ceea ce știm și dăm mărturie despre ceea ce am văzut, iar tu nu primești mărturia noastră.

Dacă v-am vorbit despre lucruri pământești și nu credeți, cum veți crede dacă vă voi vorbi despre lucruri cerești? Nimeni nu s-a înălțat în ceruri, decât Cel ce S-a coborât din ceruri, adică Fiul-Fiica omului, care este în ceruri‟.