CHRISTOSUL INTERIOR – ÎNVIEREA ȘI VIAȚA

Capitolul 69 din Evanghelia celor Doisprezece Apostoli

Pe când ședea Iisus în partea vestică a Templului, împreună cu ucenicii Săi, iată că treceau niște oameni care duceau un mort la înmormântare, iar unul dintre ei I-a zis: „Învățătorule, dacă moare un om, va mai învia?‟.

El a răspuns: „Eu sunt învierea și viața, Eu sunt Cel Bun, Cel Frumos, Cel Adevărat; dacă cineva crede în Mine, nu va muri, ci va trăi veșnic. Precum în Adam toți mor, așa și în Christos toți vor fi făcuți vii. Fericiți cei morți care mor în Mine și se desăvârșesc după chipul și asemănarea Mea, căci ei se odihnesc de muncile lor și faptele lor îi urmează. Ei au biruit răul și s-au făcut stâlpi în Templul Dumnezeului meu; și nu mai ies, căci se odihnesc în veșnicie.

Pentru cei care au făcut răul, nu există odihnă, ci ei ies și intră și suferă corecții veacuri întregi, până când vor fi desăvârșiți. Dar pentru cei care au făcut binele și au ajuns la desăvârșire, există o odihnă nesfârșită și ei intră în viața veșnică. Ei se odihnesc în Cel Veșnic. Asupra lor, moartea și nașterea repetate nu au nicio putere; pentru ei, roata Eternului nu se mai învârte, pentru că au ajuns la Centrul unde este odihna veșnică, iar centrul tuturor lucrurilor este Dumnezeu.‟

Unul dintre ucenici l-a întrebat: „Cum va intra cineva în Împărăție?‟ El a răspuns: „Dacă nu veți face cele de jos ca cele de sus și cele de la stânga ca cele de la dreapta și cele de la spate ca cele de dinainte, intrând în Centru și trecând în Spirit, atunci nu veți intra în Împărăția lui Dumnezeu‟.

El a mai spus: „Să nu credeți că vreun om este în întregime lipsit de erori, căci chiar și printre profeți și printre cei care au fost inițiați în creștinism, s-a găsit cuvântul de eroare. Dar există o multitudine de erori care sunt acoperite de iubire.‟ Când s-a făcut seară, s-a îndreptat cu cei doisprezece spre Betania, căci acolo locuiau Lazăr, Maria și Marta, pe care le iubea. Salomeea a venit la El și L-a întrebat, zicând: „Doamne, până când va ține moartea?‟. Iar El a răspuns: „Atâta timp cât voi, bărbații, veți provoca greutăți și voi, femeile, veți naște; și pentru aceasta am venit, ca să curm lucrările celor ce nu iau aminte‟.

Salomeea i-a zis: „Atunci am făcut bine că nu am născut‟. Și Domnul i-a răspuns: „Mănâncă din orice pășune bună, dar din cea care are amărăciunea morții, nu mâncaʺ. Când Salomeea a întrebat când se vor cunoaște acele lucruri despre care se întreba, Domnul a spus: „Când vei călca pe veșmântul rușinii și te vei înălța mai presus de dorință; când cei doi vor fi una, iar bărbatul cu femeia nu va fi nici bărbat, nici femeie‟.

Unui alt ucenic care a întrebat: „Când se vor supune toți legii?‟, Iisus i-a spus: „Când Spiritul lui Dumnezeu va umple tot Pământul și orice inimă de bărbat și de femeie. Eu am trimis legea în pământ și ea a prins rădăcini și a dat la timpul potrivit douăsprezece roade pentru hrana tuturor. Am trimis legea în apă și a fost curățată de toate spurcăciunile răului. Am trimis legea în aer și ea a fost însuflețită de Spiritul Celui Viu care umple toate lucrurile și locuiește în fiecare inimă. Am trimis legea în foc și aurul a fost curățat de toată zgura.‟

El a rostit multe cuvinte asemănătoare celor care aveau urechi de auzit și minte înțelegătoare. Dar pentru mulțime erau vorbe întunecate.