IUBIREA LUI IISUS PENTRU TOATE CREATURILE
Capitolul 34 din Evanghelia Sfinților

Când Iisus a aflat că fariseii murmurau și se plângeau că a făcut și botezat mai mulți ucenici decât Ioan, a părăsit Iudeea și a plecat în Galileea.

Iisus a ajuns la un anumit copac și a rămas sub el multe zile. Acolo au venit Maria Magdalena și alte femei și L-au slujit din averea lor, iar El învăța în fiecare zi pe toți cei care veneau la El.

Păsările se strângeau în jurul lui și îl întâmpinau cu cântecul lor, iar alte viețuitoare veneau la picioarele lui, iar el le hrănea și ele mâncau din mâinile lui.

Când a plecat, a binecuvântat femeile care i-au arătat iubire și, întorcânduse spre smochin, l-a binecuvântat și pe acesta, spunând: „Mi-ai dat adăpost și umbră de căldura arzătoare și mi-ai dat și hrană.

Binecuvântat fii tu, crește și fii roditor și toți cei care vin la tine să găsească odihnă, umbră și hrană, iar păsările cerului să se bucure în ramurile tale‟.

Iată că pomul a crescut și a înflorit nespus de mult, iar ramurile lui au prins rădăcini în jos și au trimis lăstari în sus și s-a întins cu putere, astfel încât niciun pom nu era ca el prin mărimea și frumusețea lui și prin abundența și bunătatea fructelor sale.

Intrând Iisus într-un sat, a văzut o pisică tânără care nu avea pe nimeni care să aibă grijă de ea; era flămândă și plângea, iar El a luat-o, a pus-o în haina Lui și a culcat-o la sânul Lui.

Când a intrat în sat, a pus înaintea pisicii mâncare și băutură, iar ea a mâncat și a băut și i-a mulțumit. Apoi a dat-o uneia dintre ucenicele sale, care era o văduvă cu numele Lorenza, și ea a avut grijă de ea.

Unii dintre oameni au spus: „Omul acesta se îngrijește de toate creaturile; sunt oare frații și surorile lui, încât să le iubească?‟. Iar el le-a spus: „Cu adevărat, acestea sunt semenii voștri din marea Casă a lui Dumnezeu; da, sunt frații și surorile voastre, având aceeași suflare de viață în Cel Veșnic.

Oricine are grijă de unul dintre cei mai mici dintre aceștia și îi dă să mănânce și să bea în nevoia lui, acela îmi face și Mie; și oricine lasă de bunăvoie pe unul dintre aceștia să fie în lipsă și nu-l apără când este tratat cu răutate, suferă răul ca și cum mi-ar fi făcut Mie; căci precum ați făcut în viața aceasta, așa vi se va face și în viața viitoare‟.