ULTIMA INTRARE ÎN IERUSALIM

Capitolul 67 din Evanghelia celor Doisprezece Apostoli

În prima zi a săptămânii, ei au venit lângă Ierusalim, la Betfaghe și Betania, lângă Muntele Măslinilor. A trimis doi dintre ucenicii Săi și le-a zis: „Mergeți în satul care este înaintea voastră și acolo veți găsi un măgar legat, unul pe care nu a șezut nimeni; dezlegați-l și aduceți-l aici. Dacă vă întreabă cineva: „De ce faceți asta? ‟, spuneți că Domnul are nevoie de el și îl vor trimite direct cu voi.‟

S-au dus și au găsit măgarul legat la răscrucea a două drumuri. I-au dat drumul. Mai mulți oameni care stăteau acolo i-au întrebat: „Ce faceți cu măgărușul cel tânăr, îl eliberați?‟. Când le-au răspuns așa cum le spusese Iisus, i-au lăsat să plece.

Au adus măgărușul la Iisus și și-au așezat hainele pe animal, iar apoi El s-a suit pe el. Mulți oameni și-au întins hainele de-a lungul drumului, iar alții au tăiat ramuri din copaci și le-au aruncat în fața Lui. Oamenii care mergeau înaintea Lui și cei care Îl urmau strigau: „Osana, binecuvântat este Cel ce vine în numele Domnului. Binecuvântată este împărăția strămoșului nostru David și binecuvântat este Cel ce vine în numele Celui Preaînalt; osana în cele mai înalte.‟

În acest fel, Iisus a intrat în Ierusalim, a intrat în Templu, a privit în jur și, după ce a luat totul în considerare, le-a spus această pildă: „Când va veni Fiul Omului în slava Sa și toți sfinții îngeri cu El, atunci va ședea pe tronul Său cel slăvit. Toate neamurile vor fi adunate înaintea Lui și El le va despărți unele de altele, cum își desparte păstorul oile de capre. El va pune oile la dreapta Sa, iar caprele la stânga Sa.‟

Atunci Împăratul le va zice celor de la dreapta Sa: „Veniți, binecuvântații Tatălui Meu, moșteniți împărăția pregătită pentru voi de la întemeierea lumiiʺ. Când am fost flămând, mi-ați dat de mâncare. Mi-a fost sete și mi-ați dat să beau. Am fost străin și m-ați adăpostit. Am fost gol și m-ați îmbrăcat. Am fost bolnav și m-ați vizitat. Am fost în închisoare și ați venit la mine‟.

Atunci cei drepți îi vor răspunde: „Doamne, când Te-am văzut flămând și Team hrănit? Sau când Ți-a fost sete și Ți-am dat de băut? Când Te-am văzut ca străin și Te-am găzduit? Sau când Te-am văzut gol și Te-am îmbrăcat? Când Te-am văzut bolnav sau în închisoare și am venit la Tine?‟.

Regele va răspunde: „Iată, Eu mă manifest vouă în toate formele create și, în adevăr, vă spun că ceea ce ați făcut celui mai mic dintre frații mei, asta ați făcut pentru Mine‟. Apoi le va spune celor care stau în picioare la stânga sa: „Plecați de la Mine, suflete rele, în focurile veșnice pe care vi le-ați pregătit, până când veți fi purificați de șapte ori și curățați de păcatele voastre.‟ Căci am fost flămând și nu Mi-ați dat de mâncare. Mi-a fost sete și nu Mi-ați dat de băut. Am fost străin și nu M-ați adăpostit, gol și nu M-ați îmbrăcat, am fost bolnav și în închisoare și nu M-ați vizitat.‟

Atunci ei îi vor răspunde: „Doamne, când Te-am văzut noi flămând, sau însetat, sau străin, sau gol, sau în închisoare, și nu ne-am îngrijit de Tine?ʺ Atunci El va spune: „Iată, Eu mă manifest vouă în toate formele create și, în adevăr, vă spun că ceea ce nu ați făcut pentru cel mai mic dintre frații Mei, nu ați făcut pentru Mine.ʺ Și cei cruzi și cei fără dragoste vor fi pedepsiți pentru veacuri. Dacă nu se vor pocăi, vor fi complet distruși. Însă cei drepți și cei milostivi vor intra în viața și pacea veșnică.