În prezent, aspectele spirituale profunde ale marilor lecții pe care Iisus le-a dat lumii pot fi înțelese și realizate de milioane de oameni. 

 Șapte principii fundamentale pentru viața ta 

Ca omenire, ne aflăm la începutul unei noi ere cu posibilități extraordinare, care va dura mai mult de 2100 de ani: Era Vărsătorului. În prezent, aspectele spirituale mai profunde ale marilor lecții pe care Iisus le-a dat lumii pot fi înțelese și realizate de milioane de oameni, deoarece posibilitățile de a ajunge la o stare de conștiință spirituală elevată nu au fost niciodată mai mari decât acum. 

În călătoria noastră prin viață putem depinde de sinele nostru interior cel mai profund și de Înțelepciunea care este pusă la dispoziția umanității. Dacă dorim să parcurgem o cale spirituală, este nevoie însă de mai mult: fapta, fapta inteligentă în conformitate cu o cunoaștere interioară și cu intuiția dobândită. 

Aceasta este ceea ce contează. Pentru că intelectul uman este departe de a fi complet, el servește unui scop mare! Iar credința nu va însemna niciodată aderarea la un sistem, ci mai degrabă folosirea oportunității de a transforma 

puterea din inimă într-o faptă conștientă. Inimă, cap și mâini: fiecare acțiune conștientă – fie că este un act intern sau extern – care provine din cunoașterea interioară, este o mărturie. 

Dacă doriți să vă stabiliți un curs pentru viața voastră dintr-un punct de plecare spiritual gnostic, este semnificativ să știți de unde veniți, unde vă aflați acum și în ce direcție ați putea merge. Cei șapte înțelepți definesc șapte principii fundamentale (șapte postulate) care reflectă călătoria spirituală interioară a erei Vărsătorului. 

Cele șapte principii fundamentale sau axiome se bazează pe ideea formulată de Lao Zi: “Cel care cunoaște începutul Originarului are în mâini firul lui Tao”. Aceste principii sunt abstracte, dar vor fi înțelese de tot mai mulți oameni pe măsură ce gândirea umană va fi din ce în ce mai puțin determinată de ceea ce este perceput cu ajutorul simțurilor. 

În capitolul 60 din Evanghelia Vărsătorului, Iisus spune: 

În acest moment, nu este nevoie de o abordare mai profundă a problemei. 

Istoria vieții este bine condensată în aceste postulate nemuritoare. Acestea sunt cele șapte coline pe care va fi construită cetatea sfântă. Acestea sunt cele șapte pietre sigure de temelie pe care se va sprijini Biserica Universală. 

Omul nu este suficient de avansat în gândirea sacră pentru a înțelege Biserica Universală și, prin urmare, lucrarea pe care Dumnezeu mi-a dat să o fac nu este construirea acestei Biserici. Eu sunt un modelator, trimis să creez un model al Bisericii care va fi – un model pe care epoca să îl poată înțelege. Iar când va veni epoca cea mai bună, Biserica Universală va sta pe cele șapte postulate și va fi construită conform modelului dat. 

Se poate deduce din Introducerea la Evanghelia Vărsătorului că, în acest pasaj, Iisus se referă la era Peștilor ca fiind “epoca”, iar la Era Vărsătorului ca fiind “epoca mai bună”. Aici, o “epocă” este a 12-a parte a unui ciclu solar de aproximativ 26.000 de ani. Fiecare an solar trece prin 12 perioade diferite care sunt influențate astronomic de un semn din binecunoscutul zodiac. Anul solar este rezultatul mișcării de rotație în formă de con a axei Pământului.

Atunci când formulăm clar și concis ideile pe care se bazează cele șapte principii fundamentale ale Evangheliei Vărsătorului și le legăm de ceea ce am discutat până acum în reflecțiile din Crăciunul spiritual, succesiunea și relațiile dintre ele devin clare. 

Primul principiu: Creația începe cu gândirea. Dumnezeul necunoscut creează, de asemenea, prin gândire. 

Al doilea principiu: Există un plan divin grandios de creație care evoluează în conformitate cu anumite legi. Omul face și el parte din acesta și este chemat să colaboreze la realizarea acestui plan de creație. La origine, omul a fost o ființă pur spirituală. 

Al treilea principiu: Din cauza dorințelor sale puternice, omul spiritual inițial a coborât în domeniul materiei, ceea ce a făcut ca toate formele de viață să devină dizarmonioase, iar schimbul viu dintre om și tărâmul divin superior să dispară. 

Al patrulea principiu: Acest “om spiritual coborât” a degenerat și a fost conectat la un corp fizic și la o personalitate pământeană care se dezvoltă aproape automat până la o formă mai mult sau mai puțin perfectă. El crește așa cum crește o plantă, ajungând la o limită după care devine posibilă ascensiunea la viața spirituală. Personalitatea, pe baza dorinței interioare, începe să facă pregătiri pentru trezirea și reînnoirea spirituală. Ioan se naște, crește și începe să pregătească calea. 

Al cincilea principiu: Sufletul Nou (Iisus) se naște și crește în ființa umană fizică pe baza voinței și a credinței, a iubirii aproapelui și a iubirii universale. Omul poate din nou să se conecteze cu Spiritul prin acest suflet nou. Spiritul nu este mintea, ci este “suflarea sfântă”, forța vindecătoare. 

Al șaselea principiu: Noul suflet crește și devine mai puternic. Lumina interioară dizolvă viciile personalității. Întregul sistem uman este acum un templu pregătit, în care va locui puterea cosmică a lui Christos. 

Al șaptelea principiu: Puterea lui Christos transformă toate esențele sufletului uman în “suflare sfântă”. Prin acest proces alchimic interior, prin această transfigurare, ființa umană se poate întoarce în tărâmul înalt divin din care a provenit. Personalitatea, sufletul și spiritul formează din nou o 

trinitate eficientă și armonioasă. Călătoria de întoarcere spre tărâmul nostru spiritual natal este completă. 

Potrivit înțeleptului chinez Meng-ste, a fost necesar ca aceste principii de bază să fie formulate. Veșmintele strămoșilor, spune el, erau ponosite, iar omenirea tânjea după mai multă lumină, deoarece se ajunsese la un mijloc superior de gândire. 

Ceea ce se înțelege prin “veșminte” este: toate formele exterioare în care se exprimă înțelepciunea divină. Scripturile sacre și ritualurile sunt ca niște veșminte: ele exprimă ceva din înțelepciunea divină, dar nu sunt gnoza însăși. 

Cele șapte principii de bază dezvăluie o imagine cosmică aproape imposibil de imaginat pentru mintea umană. Ele descriu marele plan de dezvoltare a creației în care se aplică întotdeauna binecunoscuta lege hermetică: “cum e sus, așa și jos” și: “cum e în mare, așa e în mic”. 

Aceste principii abstracte conțin, așadar, orientări universale și utile pentru ființa umană care dorește să fie un “discipol al sufletului”. Orientările pentru viața de zi cu zi a ființei umane care dorește să se dezvolte în cel mai înalt sens spiritual se bazează pe Iubire și derivă din cele șapte principii fundamentale ale Evangheliei Vărsătorului. Ele se adresează inimii, capului și mâinilor și sună astfel: 

1. Purifică-ți gândurile, concentrându-te asupra a ceea ce este mai înalt în tine, deoarece gândirea este o activitate creatoare. Fiecare creator este legat de creatura sa. 

2. Adăugați armonia voastră la cele șapte forțe creatoare, motrice, care emană din Unu. Ele au modelat ființa umană și ajută la construirea regatului sufletului din noi. Nu vă îndreptați lampa spre puterile seducătoare ale acestei lumi. 

3. Fiți atenți la dorințele voastre. Ele trag adesea sufletul în jos, în lumea simțurilor, în care sufletul se încurcă apoi. 

4. Recunoașteți-vă marea sarcină ca personalitate, pentru că voi sunteți solul în care sămânța omului adevărat va germina și va crește așa cum crește planta. 

5. Încredeți-vă în cunoașterea voastră interioară și urmați-o, deoarece credința este o forță care eliberează Iubirea atotcuprinzătoare a 

sufletului. Sufletul este atras spre lumina absolută de patru armăsari: voința, credința, iubirea aproapelui și iubirea universală. 

6. Permiteți procesului de reînnoire să se completeze în voi, urmându-vă calea interioară, căci atunci toate lucrurile simțurilor vor fi transformate în atribute ale sufletului. În unitate, libertate și iubire, sufletul construiește Imperiul Sufletului, Biserica Universală, care nu a fost făcută de mâini omenești. 

7. Suflarea sfântă, vindecătoare, se poate apoi răspândi în suflet și poate transforma ființa umană în ființa spirituală care a fost inițial. 

Acceptați aceste șapte pietre de încercare, deoarece ele sunt cele șapte trepte prin care Christos poate coborî în suflet. Misterele Iubirii se găsesc în mormântul inimii tale. Christos, iubirea universală, trăiește acolo unde locuiesc și pasiunile voastre. 

Aceste șapte principii sunt veșmintele Gnozei Universale prin care marile procese cosmice pot avea loc în voi. Și ele vă invită să le urmați, prin înțelegere interioară.