Capitolele 63 și 64 din Evanghelia Vărsătorului: Ioan a predicat. Iisus este botezat de Ioan în Iordan 

Și Ioan s-a coborât la Ierihon; acolo a rămas cu Alfeu. Și când a auzit poporul că este acolo, a venit în mulțime ca să-l audă vorbind. El nu vorbea nimănui; dar, când a venit vremea, s-a coborât la vadul Iordanului și a zis mulțimilor: Reformați-vă și în izvorul purității spălați-vă toate păcatele; împărăția este aproape. 

Veniți la mine și în apele acestui pârâu spălați-vă, simbolizând curățarea interioară a sufletului. Și, iată, mulțimile s-au coborât în Iordan și s-au spălat, iar fiecare și-a mărturisit păcatele.Timp de multe luni, în toate regiunile din jur, Ioan a pledat pentru puritate și dreptate, iar după multe zile s-a întors în Betania și acolo a predicat. La început veneau puțini, în afară de căutătorii cinstiți; dar, cu timpul, egoiștii și vicioșii veneau fără nicio căință; veneau pentru că veneau cei mulți. 

Când a văzut Ioan pe fariseii și saducheii pocăiți venind la el, a zis: Voi, fii ai viperelor, stați, vă tulbură vestea mâniei viitoare? Mergeți și faceți lucrurile care dovedesc că pocăința este autentică. Vă este de ajuns să spuneți că sunteți moștenitorii lui Avraam? Eu vă spun că nu. Moștenitorii lui Avraam sunt la fel de răi în ochii lui Dumnezeu atunci când greșesc ca orice păgân. Iată, toporul și orice copac care nu dă roade sănătoase este tăiat de la rădăcină și aruncat în foc. 

Și atunci poporul a întrebat: Ce trebuie să facem? Iar Ioan a răspuns: Acceptați slujba de ajutorare a întregii omeniri; nu cheltuiți pentru sinele vostru egoist tot ce aveți. Cel care are două haine să dea una celui care nu are haină; dați o parte din toată hrana pe care o aveți celor nevoiași. 

Și când s-au apropiat vameșii și au întrebat: Ce trebuie să facem? Ioan le-a răspuns: Fiți cinstiți în munca voastră; nu măriți în interes personal tributul pe care îl colectați; nu luați mai mult decât cere regele vostru. Și când au venit ostașii și au întrebat: Ce trebuie să facem? Arhiereul a răspuns: Nu fiți violenți cu nimeni; nu cereți nimic nedrept și mulțumiți-vă cu plata pe care o primiți.

Printre iudei erau mulți care așteptau venirea lui Christos și îl considerau pe Ioan drept Christos. Dar la întrebările lor, Ioan a răspuns: În apă curăț, simbolizând curățarea sufletului; dar când va veni Cel ce va veni, iată, va curăța în Suflare Sfântă și va purifica prin foc. 

El va separa grâul de neghină; va arunca neghina, dar va culege fiecare bob de grâu. Acesta este Christosul. El va veni și va umbla cu voi și nu-L veți cunoaște. El este împăratul; nu sunt vrednic să-i desfac cureaua încălțămintei Lui. Ioan a lăsat Betania și s-a dus din nou la vadul Iordanului. 

– – – – 

Vestea a ajuns în Galileea, iar Iisus și mulțimea s-a coborât la vadul unde propovăduia vestitorul. Iată-l pe omul lui Dumnezeu! Iată-l pe cel mai mare dintre clarvăzători! Iată, Ilie s-a întors! Iată mesagerul pe care l-a trimis Dumnezeu ca să deschidă calea! Împărăția este aproape. 

Când Ioan a văzut pe Iisus stând în picioare în mijlocul mulțimii, a zis: Iată regele care vine în numele lui Dumnezeu!. Și Iisus i-a spus lui Ioan: Vreau să fiu spălat în apă, ca simbol al curățării sufletului. Iar Ioan i-a răspuns: Nu ai nevoie să te speli, căci ești curat în gânduri, în cuvinte și în fapte. Iar dacă ai nevoie să te speli, eu nu sunt vrednic să îndeplinesc acest ritual. 

Iar Iisus a spus: Eu am venit să fiu model pentru fiii oamenilor și ceea ce le poruncesc să facă, trebuie să fac și Eu; și toți oamenii trebuie să fie spălați, simbol al curățării sufletului. Această spălare o stabilim ca un rit – îi spunem acum ritul botezului și așa se va numi. Lucrarea ta, vestitor profetic, este de a pregăti calea și de a dezvălui lucrurile ascunse. Mulțimile sunt pregătite pentru cuvintele Vieții, iar eu vin să mă fac cunoscut de către voi întregii lumi, ca profet al Dumnezeului Trinitate și ca ales pentru a-L manifesta pe Christos oamenilor. 

Apoi Ioan l-a condus pe Iisus în râu, la vad, și l-a botezat în Numele Sfânt al Celui care l-a trimis să-L arate pe Christos oamenilor. Și când au ieșit din râu, Suflarea Sfântă, sub formă de porumbel, s-a coborât și s-a așezat pe capul lui Iisus. Din ceruri a răsunat un glas: Acesta este Fiul mult iubit al lui Dumnezeu, Christosul, Iubirea lui Dumnezeu manifestată. Ioan a auzit vocea și a înțeles mesajul vocii. 

Acum Iisus a plecat pe drumul său, iar Ioan a predicat mulțimii. Pe toți cei care își mărturiseau păcatele și se întorceau de la căile rele la cele drepte, vestitorul îi boteza, simbolizând ștergerea păcatelor prin neprihănire.