Capitolele 9 și 10 din Evanghelia Vărsătorului:

Elihu și Salome oferă învățături în școala lor tainică din Zoan

Salome vorbește despre lecția zilei. Ea a spus: “Nu toate timpurile sunt la fel. Astăzi, cuvintele bărbatului pot avea cea mai mare putere, mâine femeia  poate fi cea care învață cel mai bine. Pe toate căile vieții, bărbatul și femeia trebuie să meargă mână în mână; unul fără celălalt este doar o jumătate; fiecare are o treabă de făcut. Dar toate lucrurile învață: fiecare are un timp și un anotimp al său.

Soarele, luna au propriile lor lecții pentru oameni, dar fiecare predă la timpul potrivit. Lecțiile soarelui cad pe inimile oamenilor ca frunzele ofilite pe un pârâu, dacă sunt date în anotimpul lunii; la fel și lecțiile lunii și ale tuturor stelelor.

Astăzi cineva umblă în întuneric, abătut și asuprit; mâine același om  poate fi plin de bucurie. Astăzi cerurile par pline de binecuvântare și de speranță; mâine speranța a pălit, și orice plan și scop se năruie. Astăzi, unul vrea să blesteme chiar pământul pe care calcă; mâine este plin de dragoste și laudă. Astăzi unul urăște, disprețuiește, invidiază și este gelos pe copilul pe care îl iubește; mâine se ridică deasupra eului său carnal și respiră bucurie și bunăvoință.

De mii de ori oamenii se întreabă de ce aceste înălțimi și adâncimi, aceste inimi ușoare și aceste tristeți se găsesc în fiecare viață. Ei nu știu că există învățători peste tot, fiecare ocupat cu o sarcină stabilită de Dumnezeu și care conduc inimile oamenilor la adevăr. Dar acest lucru este adevărat, și fiecare primește lecțiile de care are nevoie.

Și Maria a spus: “Astăzi sunt într-o înălțare mare; gândurile mele și toată viața mea par înălțate; de ce sunt inspirată astfel? Salomeea a răspuns: Aceasta este o zi de înălțare; zi de închinare și de laudă; o zi în care, într-o anumită măsură, îl putem înțelege pe Tatăl nostru-Dumnezeu. Atunci haideți să-L studiem pe Dumnezeu, pe Unul, pe Trei, pe Șapte.

Înainte ca lumile să se formeze, toate lucrurile erau Una; doar Spiritul, Suflul Universal. Și Spiritul a respirat, iar ceea ce nu era manifestat a devenit Focul și Gândul Cerului, Dumnezeu-Tatăl, Dumnezeu-Mamă. Și când Focul și Gândul Cerului în uniune au respirat, s-a născut fiul lor, singurul lor fiu. Acest fiu este Iubirea pe care oamenii au numit-o Christos.

Oamenii numesc Gândul cerului drept Suflul Sfânt. Și când Dumnezeul Treimii a suflat, iată că șapte Spirite au stat în fața tronului. Aceștia sunt Elohim, spiritele creatoare ale universului. Aceștia sunt cei care au spus: “Să facem omul”; și după chipul lor a fost făcut omul. În primele veacuri ale lumii, locuitorii din Orientul îndepărtat spuneau: Tao este numele Suflului Universal; și în cărțile vechi citim: “Tao este numele Respirației Universale”.

Tao nu are nicio formă de manifestare, și totuși el a făcut și păstrează cerurile și pământul. Nicio pasiune nu are Tao, și totuși el face ca soarele și luna și toate stelele să răsară și să apună. Niciun nume nu are Tao, și totuși el face ca toate lucrurile să crească; el aduce la timp atât timpul semințelor, cât și timpul recoltei. Și Tao era Unul; Unul a devenit Doi; Doi a devenit Trei, Trei a evoluat în Șapte, care a umplut universul de manifestări. Și Tao dăruiește tuturor, răul și binele, ploaia, roua, soarele și florile; din bogatele sale rezerve îi hrănește pe toți.

Și în aceeași carte veche citim despre om: El are un spirit legat de Tao; un suflet care trăiește în cele șapte Respirații ale lui Tao; un trup de dorințe care răsare din solul de carne. Or, spiritul iubește purul, binele, adevărul; corpul de dorințe exaltă eul egoist; sufletul devine terenul de luptă între cele două. Și binecuvântat este omul al cărui spirit este triumfător și al cărui eu inferior este purificat; al cărui suflet este curățat, devenind apt să fie camera de reunire a manifestărilor lui Tao. Astfel s-a încheiat lecția lui Salomeu.

– – –

Elihu a spus: “În vremuri străvechi, un popor din Orient se închina lui Dumnezeu, Cel Unic, pe care îl numeau Brahma. Legile lor erau drepte, trăiau în pace, vedeau lumina dinăuntru, umblau pe căile înțelepciunii. Dar au apărut preoți cu scopuri carnale, care au schimbat legile pentru a se potrivi cu mintea carnală; au legat poveri cu sarcini grele pe cel sărac și au disprețuit regulile de dreptate; și astfel, Brahma a fost coruptă.

Dar,  în întunericul epocii, câțiva mari maeștri au rămas neclintiți; ei au iubit numele de Brahma; au fost mari faruri în fața lumii. Ei au păstrat inviolabilă înțelepciunea sfântului lor Brahma, și puteți citi această înțelepciune în cărțile lor sacre. Și în Caldeea, Brahma era cunoscut. În Ur a trăit un Brahman pios, pe nume Terah; fiul său a fost atât de devotat credinței brahmanice încât a fost numit A-Brahma; și a fost pus deoparte pentru a fi tatăl rasei evreiești.

Terah și-a dus soția și fiii, cu toate turmele și cirezile sale, la Haran, în vest; aici a murit Terah. Iar Avram a luat turmele și cirezile și, împreună cu neamul său, a călătorit mai departe spre vest; și când a ajuns la Stejarul Morah, în țara Canaanului, și-a ridicat corturile și a rămas acolo. O foamete a măturat țara și Avram și-a luat neamul său, cu turmele și cu cirezile sale, a venit în Egipt și, în aceste câmpii fertile ale Zoanului, și-a ridicat cortul și a rămas aici. Și oamenii încă mai marchează locul unde a locuit Avram – dincolo de câmpie.

Vă întrebați de ce a venit Avram în țara Egiptului? Acesta este pământul de leagăn al inițiaților; toate lucrurile secrete aparțin pământului Egiptului; și de aceea aici vin maeștrii. În Zoan, Avram a învățat știința despre stele, iar în templul sacru de acolo a învățat înțelepciunea înțelepților. Și când toate lecțiile sale au fost învățate, el și-a luat neamul, turmele și cirezile și a călătorit înapoi în Canaan, iar în câmpiile lui Mamre și-a ridicat cortul, acolo a trăit și acolo a murit. Iar consemnările despre viața și faptele sale, despre fiii săi și despre triburile lui Israel sunt bine păstrate în cărțile sacre evreiești.

În Persia, Brahma era cunoscut și temut. Oamenii îl vedeau ca fiind Unul, Cauza fără cauză a tot ceea ce este, și era sacru pentru ei, precum Tao pentru locuitorii din Orientul îndepărtat. Poporul trăia în pace, iar dreptatea domnea. Dar, ca și în alte ținuturi, în Persia au apărut preoți impregnați de sine și de dorințele proprii, care au ultragiat Forța, Inteligența și Iubirea; religia s-a corupt, iar păsările, animalele și târâtoarele au fost instalate drept zei.

Cu timpul, un suflet înalt, pe care oamenii îl numeau Zarathustra, a venit în carne și oase. El a văzut Spiritul fără cauză, înalt și înălțat; a văzut slăbiciunea tuturor oamenilor numiți zei. El a vorbit și toată Persia a auzit; și când a spus: Un Dumnezeu, un popor și un sanctuar, altarele idolilor au căzut și Persia a fost răscumpărată.

Dar oamenii trebuie să-și vadă zeii cu ochi de om, iar Zarathustra a spus: “Cel mai mare dintre Spiritele care stau lângă tron este Ahura Mazda, care se manifestă în strălucirea soarelui. Și toți oamenii l-au văzut pe Ahura Mazda în soare și au îngenuchiat și i s-au închinat în templele soarelui.

Iar Persia este țara magică în care trăiesc preoții care au văzut steaua răsărind pentru a marca locul unde s-a născut fiul Mariei și au fost primii care l-au salutat ca fiind Prințul Păcii. Preceptele și legile lui Zarathustra sunt păstrate în Avesta, pe care o puteți citi și o puteți interioriza. Dar trebuie să știți, cuvintele nu sunt nimic până când nu devin vii; până când lecțiile pe care le conțin nu devin o parte din cap și din inimă.

Adevărul este unul singur, dar nimeni nu cunoaște adevărul până când nu este el însuși adevărul. Este consemnat într-o carte veche. Adevărul este puterea de fermentare a lui Dumnezeu; el poate transmuta totul în el însuși; și când totul este adevăr, atunci omul este adevăr.