Capitolele 7 și 8 din Evanghelia Vărsătorului:
Maria și Elisabeta sunt pregătite într-o școală de mistere din Egip

Fiul lui Irod, Archelaus, a domnit la Ierusalim. Era un rege egoist, crud; a omorât pe toți cei care nu l-au cinstit. El a chemat în consiliu pe toți cei mai înțelepți bărbați și i-a întrebat despre copilul care-i pretindea tronul. Sinodul a spus că Ioan și Isus erau amândoi morți; regele a fost mulțumit.

Iosif, Maria și fiul lor erau în Egiptul de jos, în Zoan, iar Ioan era cu mama lui în Dealurile Iudeei. Elihu și Salome au trimis soli în grabă să-i găsească pe Elisabeta și pe Ioan. I-au găsit și i-au adus în Zoan. Acum, Maria și Elisabeta se minunau mult pentru că au fost eliberați.

Elihu a spus: ”Nu este ciudat; nu există întâmplări; legea guvernează toate evenimentele. Din cele mai vechi timpuri s-a rânduit ca tu să fii cu noi și să fii pregătită în această școală sfântă”. Elihu și Salome le-au dus pe Maria și Elisabeta în crângul sfânt din apropiere, unde obișnuiau să învețe.

Elihu le-a spus Mariei și Elisabetei: Puteți să vă considerați binecuvântate de trei ori, căci sunteți mamele alese ale unor fii făgăduiți de mult, care sunt rânduite să pună în stâncă solidă o piatră de temelie sigură pe care să se odihnească templul omului desăvârșit – un templu care nu va fi niciodată distrus. Măsurăm timpul prin cicluri de ani, și fiecare epocă o considerăm o piatră de hotar în călătoria cursei.

A trecut o epocă; poarta către altă epocă se deschide la atingerea timpului. Aceasta este epoca de pregătire a sufletului, împărăția lui Emanuel, a lui Dumnezeu în om; și aceștia, fiii voștrii, vor fi primii care vor aduce vestea și vor propovădui oamenilor Evanghelia bunei vestiri și a păcii pe Pământ. Vor face o lucrare măreață; căci oamenii naturii nu doresc lumina, ei iubesc întunericul, iar când lumina străluceşte în întuneric nu o înţeleg.

Noi îi numim pe acești fii, Dezvăluitori ai Luminii; dar trebuie să aibă lumină înainte de a putea dezvălui lumina. Și trebuie să-i învățați pe fiii voștri și să le înflăcărați sufletele cu dragoste și zel sfânt și să-i faceți conștienți de misiunile lor față de fiii oamenilor. Învațați-i că Dumnezeu și omul erau una; dar că prin gânduri trupeşti, cuvinte şi fapte, omul s-a desprins de Dumnezeu, înjosindu-se. Învațați-i că Suflarea Sfântă îi va face din nou una, restabilind armonia și pacea; că nimic nu îi poate face una, decât iubirea; că atât de mult a iubit Dumnezeu lumea încât și-a îmbrăcat fiul în corp, încât omul să poată înțelege.

Singurul Mântuitor al lumii este Iubirea, iar Isus, fiul Mariei, vine să manifeste acea iubire oamenilor. Acum, iubirea nu poate fi manifestată până când nu i-a fost pregătită calea și nimic nu poate sparge stâncile și să coboare dealuri înalte și să umple văile și astfel calea să fie pregătită, decât puritatea. Dar puritatea vie, oamenii nu o înțeleg; și așa, de asemenea, trebuie să vină în întrupare.

Și tu, Elisabeta, ești binecuvântată pentru că fiul tău este puritatea devenită corp și el va deschide calea iubirii. Această epocă va înțelege doar puțin din lucrările Purității și Iubirii; dar niciun cuvânt nu se pierde, căci în Cartea Amintirii lui Dumnezeu este ținut un registru al fiecărui gând, cuvânt și faptă; și când lumea va fi pregătită să primească, iată, Dumnezeu va trimite un mesager să deschidă cartea și să copieze din paginile ei sacre toate mesajele purității și iubirii. Atunci fiecare om de pe Pământ va citi cuvintele vieții în limba țării sale natale și oamenii vor vedea lumina, vor merge în lumină și vor fi lumină. Și omul va fi din nou una cu Dumnezeu.

Din nou, Elihu s-a întâlnit cu ucenicii săi în dumbrava sfântă și a spus: Nimeni nu trăiește pentru sine; căci orice fiinţă vie este legată prin frânghii de orice altă fiinţă vie. Fericiți cei curați în inimă; căci vor iubi și nu vor cere iubire în schimb. Ei nu vor face altor oameni ceea ce nu ar vrea ca alți oameni să le facă.

Există un sine superior și un sine inferior. Sinele superior este spiritul uman îmbrăcat cu suflet, făcut după forma lui Dumnezeu. Sinele inferior, sinele carnal, corpul dorințelor, este o reflectare a sinelui superior, distorsionat de eterii tulburi ai cărnii. Sinele inferior este o iluzie și va trece; Sinele superior este Dumnezeu în om și nu va trece. Sinele superior este întruchiparea adevărului; sinele inferior este adevărul inversat, și astfel se manifestă neadevărul. Sinele superior este dreptatea, mila, iubirea; sinele inferior este
ceea ce sinele superior nu este. Sinele inferior generează ură, calomnie, desfrânare, crime, furt și tot ce dăunează; sinele superior este mama virtuților și armoniilor vieții. Sinele inferior este bogat în promisiuni, dar sărac în binecuvântare și pace; oferă plăcere, bucurie și câștiguri satisfăcătoare; dar dă neliniște, mizerie și moarte. Oferă oamenilor mere ce sunt plăcute ochilor și mirosurilor; miezurile lor sunt pline de amărăciune și fiere.

Dacă m-ați întreba ce să studiez, v-aș spune; și după ce a-ți fi studiat bine, și apoi m-ați întreba din nou ce să studiez mai departe, aș răspunde, pe voi înșivă. Cel care își cunoaște bine sinele inferior, cunoaște iluziile lumii, cunoaște lucrurile care trec; iar cel care își cunoaște sinele superior, îl cunoaște pe Dumnezeu; cunoaște bine lucrurile care nu pot trece.

De trei ori binecuvântat este omul care deține puritatea și iubirea; el a fost răscumpărat din primejdiile sinelui inferior și este el însuși sinele său superior. Oamenii caută mântuirea de un rău pe care îl consideră un monstru viu al lumii de jos; și au zei care nu sunt decât demoni deghizati, atotputernici, dar plin de gelozie, ură și poftă; ale căror favoruri trebuie cumpărate cu sacrificii costisitoare de fructe, vieți de păsări, animale și oameni. Și totuși, acești zei nu au urechi pentru a auzi, nici ochi pentru a vedea, nici inimă pentru a simpatiza, nici putere de a salva.

Acest rău este un mit; acești zei sunt făcuți din aer, îmbrăcați cu umbre ale unui gând. Singurul diavol de care oamenii trebuie să fie răscumpărați este sinele, sinele inferior. Dacă cineva își găsește diavolul, trebuie să se uite înăuntru; numele lui este sinele. Dacă cineva își găsește salvatorul, trebuie să se uite înăuntru; iar când demonul însuși a fost detronat, mântuitorul, Iubirea, va urca pe tronul puterii. David este Puritatea luminii, care ucide pe puternicul Goliat al întunericului și așează pe tronul mântuitorului, Iubirea.