Regele, preotul și magicianul corespund respectiv capului, inimii și mâinilor.
Iar atributele lor sunt cunoașterea, iubirea și fapta.

Darurile tale magice

Soarele răsare la Est. Un răsărit este promisiunea unor noi oportunități. Dacă „marea nostalgie” a fost ca o ceață plină de forme nenăscute, atunci răsăritul soarelui interior este începutul unei dezvoltări cu totul noi. Sufletul nou-născut începe să crească. Se lasă ghidată de o stea, steaua Betleemului, steaua cu cinci colțuri, cunoscută și sub numele de pentagramă.

De-a lungul veacurilor, pentagrama a fost simbolul înalt al omului renăscut, al omului nou. Este, de asemenea, simbolul universului și geneza lui eternă în care se manifestă Planul lui Dumnezeu. Pentagrama este, de asemenea, steaua cu cinci colțuri a Betleemului care strălucește deasupra peșterii nașterii după nașterea luminii, arătând astfel calea către Magi.

În Biblie, nașterea pământească a lui Iisus în Betleem este descrisă în Evanghelia după Matei și în Evanghelia după Luca, ambele relatând povestea unui grup de oameni care au văzut o lumină și, prin urmare, și-au propus să se închine nou-născutului.

Cu Luca, păstorii au fost cei care au primit un mesaj de la un înger care a făcut ca „slava Domnului” să strălucească în jurul lor, în timp ce Matei relatează o poveste despre Înțelepții sau Magii din Răsărit, regiunea zorilor, care au plecat în călătoria lor pentru că văzuseră apărând o stea specială.

În Evanghelia Vărsătorului nu este menționată doar povestea păstorilor, ci și cea a Magilor, pentru a face clar că creștinismul lăuntric, calea nașterii luminii interioare, este o cale pentru toată lumea: pentru păstori și înțelepți. Adică pentru analfabeți și pentru cărturari, pentru săraci și pentru cei bogați, pentru oamenii din apropiere și pentru cei îndepărtați. Dar, mai presus de toate, înseamnă că este un mod dublu în care omul interior și cel exterior merg împreună.

Dar această simplă poveste a înțelepților din Orient ne spune și mai multe. Primele șase versete ale capitolului 60 din Cartea Vechiului Testament a lui Isaia citează:

Ridică-te! Strălucește! Lumina ta a venit; slava Domnului a strălucit asupra ta. Deși întunericul acoperă pământul și întunecă neamurile, Domnul va străluci asupra ta; Slava lui Dumnezeu se va arăta peste tine. Națiunile vor veni la lumina ta și regii la strălucirea ta în zori.

Ridică-ți ochii și privește de jur împrejur: toți sunt adunați; au venit la tine. Fiii tăi vor veni de departe și fiicele tale sunt aduse pe umeri. Atunci vei vedea și vei fi strălucitor; inima ta se va cutremura și se va deschide larg, pentru că belșugul mării ți se va întoarce; bogăția neamurilor va veni la tine. Nenumărate cămile îți vor acoperi țara, cămile tinere din Madian și din Efa. Toți vor veni din Saba, purtând aur și tămâie…

Lumină, întuneric, regi, tămâie și aur: aceste elemente sunt incluse și în povestea Magilor din Evanghelia după Matei.

Preoții magi vin din Răsărit, de dincolo de Eufrat (literal „țara unei mari fertilități”), de peste râu. A veni  „de peste râu” sau „de peste mare” este o referire voalată la „venirea dintr-un alt plan al existenței”. Odată ce nașterea în lumină a avut loc și steaua strălucește deasupra peșterii nașterii, trei forțe spirituale încep să curgă înăuntru.

Și unul a luat aur, simbolul nobleței; altul smirnă, simbolul stăpânirii și al puterii; iar cel de-al treilea a luat tămâie, simbolul înțelepciunii înțeleptului.

Isaia citește:

abundența mării se va întoarce către tine, bogăția neamurilor va veni la tine.

Potrivit legendelor, numele magilor erau Melchior, Balthazar și Kaspar.

Melchior este prezentat ca un bătrân alb din Europa care oferă aur; Balthazar ca un african negru din Etiopia care dă smirnă, iar Kaspar ca un tânăr fără barbă din Asia care oferă tămâie.

Oare ce funcție îndeplinesc cei trei înțelepți? Sunt ei regi? Sunt ei preoți? Sau sunt, poate, magicieni? În învățăturile creștinismului interior, personajele din Evanghelii trebuie considerate aspecte ale noastre înșine. Suntem mult mai mult decât ne dăm seama de obicei și suntem, de asemenea, mult mai bogați decât credem de obicei. Melchior, Balthazar și Kaspar sunt aspecte ale noastre.

Melchior înseamnă „regele orașului său” și simbolizează regele din noi – principiul din noi înșine care ne conduce viața.

Balthazar înseamnă „Dumnezeu protejează” și simbolizează preotul din noi – principiul din noi înșine care menține o legătură vie între domeniul personalității și domeniul sufletului.

Kaspar înseamnă „trezorier” și simbolizează magicianul din noi – principiul din noi înșine care construiește și realizează.

Regele, preotul și magicianul corespund respectiv capului, inimii și mâinilor. Iar atributele lor sunt cunoașterea, iubirea și fapta. În ființa umană născută în natură există trei personalități interioare concentrate exclusiv pe domeniul personalității. De îndată ce se pun în slujba noului suflet, atunci însă cunoașterea, iubirea și fapta se vor manifesta dintr-o altă dimensiune, un alt domeniu. Apoi vor fi transformate în aur, smirnă și tămâie.

Capul, inima și mâinile, așa cum sunt acum conduse de noul suflet, sunt darurile magice care ne sunt aduse. Ele oferă ființei umane aflată pe cale tot ceea ce este necesar pentru a lucra din dorința fierbinte ca fiecare parcurs  în viață să fie ușoară, ca fiecare faptă să fie încununată de bunătate și ca tot ceea ce trăiește să prospere prin intermediul nostru.

Aceasta este arta regală de construcție, Ars Magica. Aceasta înseamnă: a construi noul templu al sufletului (Iisus), bazat pe orientarea de viață purificată (Maria) și gândirea purificată (Iosif). Dacă acest proces are loc în interiorul vostru, atunci calea voastră individuală va avea o mare importanță pentru lume și umanitate. Atunci în tine profeția lui Isaia devine realitate:

Ridică-te! Strălucește! Lumina ta a venit; slava Domnului a strălucit asupra ta. Deși întunericul acoperă pământul și întunecă neamurile, Domnul va străluci asupra ta; Slava lui Dumnezeu se va arăta peste tine. Națiunile vor veni la lumina ta și regii la strălucirea ta în zori.