Capitolul 5 din Evanghelia Vărsătorului: magii de la Răsărit și fuga în Egipt

Dincolo de râul Eufrat trăiau magii; ei erau înțelepți, puteau citi limbajul stelelor și au ghicit că se va naște unul, un suflet de maestru; au văzut steaua lui deasupra Ierusalimului. Printre preoții magi erau trei care doreau cu ardoare să-l vadă pe stăpânul veacului viitor; au luat daruri scumpe și

s-au grăbit spre Apus în căutarea lui, a regelui nou-născut, ca să-l cinstească. Și unul a luat aur, simbolul nobleței; altul smirnă, simbolul stăpânirii și al puterii; celălalt a luat tămâie, simbolul înțelepciunii înțeleptului.

Când au ajuns magii la Ierusalim, poporul era uimit și se întreba cine sunt și de ce au venit. Și când au întrebat: “Unde este copilul care s-a născut rege?”, chiar tronul lui Irod părea că se clatină. Și Irod a trimis un curtean să-i aducă pe magi la curtea lui. Și când au venit, au întrebat din nou: Unde este regele nou născut? Și atunci au spus: “Pe când eram încă dincolo de Eufat, am văzut steaua lui răsărind și am venit să-l cinstim”.

Și Irod a pălit de frică. S-a gândit că, poate, preoții complotează pentru a restabili împărăția iudeilor și atunci și-a spus în sinea lui: Voi afla mai multe despre acest copil care s-a născut rege. Așa că le-a spus preoților magi să mai rămână o vreme în cetate și el le va spune totul despre rege. A chemat în sfat pe toți maeștrii iudei ai legii și i-a întrebat: “Ce au spus profeții iudei despre unul ca acesta?”.

Maeștrii evrei i-au răspuns: “Profeții au prezis demult că va veni unul care va conduce semințiile lui Israel, că acest Mesia se va naște în Betleem. Ei au spus: “Proorocul Micah a scris: “O, Betleem Iudeea, un loc mic între dealurile Iudeii, totuși din tine va ieși unul care va conduce poporul meu, Israel; da, unul care a trăit în vremuri vechi, în zile foarte vechi”.

Atunci Irod i-a chemat din nou pe preoții magi și le-a spus ce au spus maeștrii legii iudaice; apoi i-a trimis pe drum spre Betleem.El a zis: “Mergeți și căutați și, dacă veți găsi pe copilul care s-a născut rege, întoarceți-vă și spuneți-mi totul, ca să mă duc să-l cinstesc. Magii au plecat și au găsit copilul cu Maria în casa unui păstor. L-au cinstit; i-au dăruit daruri prețioase și i-au oferit aur, tămâie și smirnă.

Acești preoți magi știau să citească în inimile oamenilor; au citit răutatea din inima lui Irod și știau că acesta jurase să-l ucidă pe noul rege născut. Așa că au dezvăluit secretul părinților copilului și le-au cerut să fugă dincolo de orice pericol. Și atunci preoții au plecat spre casă; nu au trecut prin Ierusalim.

Iar Iosif a luat noaptea pe pruncul Iisus și pe mama sa și a fugit în țara Egiptului, și împreună cu Elihu și Salome s-au adăpostit în străvechea Zoan.