Capitolul 4 din Evanghelia Vărsătorului: Consacrarea lui Iisus

Maria și-a dus fiul, când era în vârstă de patruzeci de zile, la templul din Ierusalim și a fost sfințit de preot. Apoi a adus jertfe de curățare pentru ea, după obiceiul iudeilor: un miel și doi pui de turturele.

Un evreu pios, pe nume Simeon, se afla în templu și slujea lui Dumnezeu. Din fragedă tinerețe, el aștepta venirea lui Emanuel și se rugase lui Dumnezeu să nu plece până când ochii lui nu-l vor vedea pe Mesia în trup. Când l-a văzut pe pruncul Isus, s-a bucurat și a spus: “Acum sunt gata să plec în pace, căci am văzut pe rege”.

Apoi a luat pruncul în brațe și a zis: “Iată, copilul acesta va aduce o sabie asupra poporului meu, Israel, și asupra întregii lumi; dar el va frânge sabia și atunci neamurile nu vor mai învăța războiul. Crucea stăpânului o văd pe fruntea acestui copil și el va birui prin acest semn.

În templu era o văduvă în vârstă de patruzeci și patru de ani și nu pleca, zi și noapte se închina lui Dumnezeu. Și când a văzut pe Pruncul Iisus, a exclamat: Priviți-l pe Emanuel! Iată crucea cu sigiliu a lui Mesia de pe fruntea lui!

Și atunci femeia a îngenuncheat ca să i se închine, ca fiind Dumnezeu cu noi, Emanuel; dar a apărut unul, un stăpân, îmbrăcat în alb, și a zis: “Femeie bună, stai; ia seama la ce faci; nu ai voie să te închini omului; aceasta este idolatrie. Copilul acesta este om, fiul omului și vrednic de toată lauda. Îl vei iubi și-l vei slăvi pe Dumnezeu; numai lui îi vei servi.

Femeia s-a ridicat, și-a plecat capul în semn de mulțumire și s-a închinat lui Dumnezeu. Maria a luat pruncul Iisus și s-a întors la Betleem.