Capitolul 3 din Evanghelia Vărsătorului: Nașterea lui Iisus

Era aproape timpul ca Isus să se nască, iar Maria dorea să o vadă pe Elisabeta, iar ea și Iosif și-au întors fața spre dealurile iudaice. Și când, pe drum, au ajuns la Betleem, ziua se sfârșise și trebuiau să rămână peste noapte. Dar Betleemul era plin de oameni care mergeau la Ierusalim; hanurile și casele erau pline de oaspeți, iar Iosif și soția sa nu au găsit alt loc de odihnă decât într-o peșteră unde erau ținute animalele; și acolo au dormit.

La miezul nopții s-a auzit un strigăt: “S-a născut un copil în peștera de acolo, printre animale”. Și iată că s-a născut fiul omului, cel promis. Străinii l-au luat pe micuț și l-au înfășurat în hainele delicate pe care le pregătise Maria și l-au așezat într-o albie din care se hrăneau animalele de povară. Trei persoane îmbrăcate în haine albe ca zăpada au intrat și au stat în fața copilului și au spus: Toată puterea, toată înțelepciunea și toată dragostea să fie a ta, Emanuel.

Pe dealurile din Betleem erau multe turme de oi cu păstorii care le păzeau. Păstorii erau evlavioși, erau oameni ai rugăciunii și așteptau să vină un eliberator puternic. Când a venit copilul făgăduinței, le-a apărut un om în haină albă ca zăpada, iar ei au căzut pe spate de frică.

Omul a ieșit în față și a zis: “Nu vă temeți, iată că vă aduc o veste fericită. La miezul nopții, într-o peșteră din Betleem, s-a născut profetul și regele pe care îl așteptați de mult timp. Și atunci toți păstorii s-au bucurat; au simțit că toate dealurile s-au umplut de mesageri ai luminii, care spuneau: Slavă întru totul lui Dumnezeu în ceruri; pace, pace pe Pământ, bunăvoință oamenilor.

Și atunci păstorii au venit în grabă la Betleem, la peșteră, ca să-l vadă și să-l cinstească pe Cel pe care oamenii îl numeau Emanuel. Când a venit dimineața, o păstoriță a cărei casă era aproape, a pregătit o cameră pentru Maria, Iosif și copil; și aici au rămas multe zile.

Iosif a trimis în grabă un mesager la Zaharia și Elisabeta, ca să le spună: “Copilul s-a născut în Betleem”. Iar Zaharia și Elisabeta l-au luat pe Ioan și au venit la Betleem cu multe cuvinte de bucurie.  Și Maria și Elisabeta au povestit toate minunile care se petrecuseră. Poporul s-a alăturat lor în lauda lui Dumnezeu.

După obiceiul iudeilor, copilul a fost tăiat împrejur, iar când au întrebat: “Cum veți chema copilul?”, mama a spus: “Se numește Isus, după cum a declarat omul lui Dumnezeu”.