Capitolul 2 din Evanghelia Vărsătorului: Nașterea lui Ioan

Lângă Hebron, pe dealurile lui Iuda, locuiau Zaharia și Elisabeta. Erau devotați, drepți și în fiecare zi citeau Legea, Profeții și Psalmii care vorbeau despre cel care va veni, având puterea de a răscumpăra; și îl așteptau pe rege. Acum, Zaharia era preot și, la rândul lui, conducea slujba templului din Ierusalim.

În timp ce Zaharia stătea în fața Domnului și ardea tămâia în Locul Sfânt, a venit Gabriel și i s-a arătat. Zaharia s-a temut; credea că un mare rău urma să vină peste evrei.

Dar Gabriel a zis: “Om al lui Dumnezeu, nu te teme; îți aduc ție și întregii lumi un mesaj de bunăvoință și de pace pe pământ”. Iată, prințul păcii, regele pe care îl căutați, va veni curând. Soția ta îți va naște un fiu, un fiu sfânt, despre care profetul a scris: “Iată, vă trimit iarăși pe Ilie, înainte de venirea Domnului, și el va netezi dealurile și va umple văile și va deschide calea celui ce va răscumpăra”.

De la începutul veacului, fiul tău a purtat numele de Ioan, mila Domnului; numele lui este Ioan. El va fi cinstit înaintea lui Dumnezeu, nu va bea vin și de la nașterea sa va fi plin de suflare sfântă.

Și Gabriel s-a înfățișat înaintea Elisabetei, care se afla în liniștea casei ei, și i-a spus toate cuvintele pe care le spusese lui Zaharia la Ierusalim. După ce a împlinit slujba de rânduială, preotul s-a dus acasă și s-a bucurat împreună cu Elisabeta.

Au trecut cinci luni și Gabriel a venit la Maria, în casa ei din Nazaret și i-a spus: “Slavă ție, Marie! O dată binecuvântată în numele lui Dumnezeu; de două ori binecuvântată în numele Suflului Sfânt; de trei ori binecuvântată în numele lui Christos, căci ești vrednică și vei naște un fiu care se va numi Emanuel. Numele lui este Isus, căci el își mântuiește poporul de păcatele sale.

După ce Iosif și-a terminat lucrul de zi cu zi, a venit Maria și i-a spus toate cuvintele pe care i le spusese Gabriel, iar ei s-au bucurat, pentru că au crezut că el, omul lui Dumnezeu, spusese cuvinte de adevăr. Maria s-a dus în grabă să-i spună Elisabetei despre făgăduințele lui Gabriel; împreună s-au bucurat. În casa lui Zaharia și a Elisabetei, Maria a rămas nouăzeci de zile; apoi s-a întors la Nazaret.

Lui Zaharia și Elisabetei li s-a născut un fiu, iar Zaharia a zis: “Binecuvântat să fie numele lui Dumnezeu, căci a deschis izvor de binecuvântări pentru poporul Său, Israel!”. Făgăduințele sale se adeveresc, căci a împlinit cuvintele pe care sfinții profeți le-au rostit în vechime. Zaharia a privit pe pruncul Ioan și a zis: “Tu vei fi numit prorocul Celui Sfânt, vei merge înaintea feței Lui și-i vei pregăti calea”. Și vei da cunoștință de mântuire lui Israel; și vei propovădui Evanghelia pocăinței și a ștergerii păcatelor. Luați aminte, în curând Steaua zilei de sus se va coborî la noi, ca să lumineze calea celor ce stau în întunericul țării umbrelor și să ne călăuzească picioarele pe căile păcii.