Nașterea Mariei

Capitolul 1 din Evanghelia Vărsătorului

Domnea Augustus Caesar, iar Irod Antipa era conducătorul Ierusalimului. Trei provincii cuprindeau ținutul Palestinei: Iudeea, Samaria și Galileea.

Ioachim era un maestru al legii iudaice, un om bogat; locuia în Nazaret din Galileea, iar Ana, din tribul lui Iuda, era soția lui. Lor li s-a născut un copil, o fetiță frumoasă, și s-au bucurat; și Maria a fost numele pe care l-au dat copilului.

Ioachim a dat un ospăț în cinstea pruncului, dar nu i-a invitat pe cei bogați, pe cei cinstiți și pe cei mari, ci i-a chemat pe cei săraci, pe cei flămânzi și pe cei șchiopi, pe cei orbi și a dat fiecăruia câte o haină, mâncare sau alte lucruri de trebuință.

El a spus: “Domnul mi-a dat această bogăție; eu sunt administratorul lui prin harul său și dacă nu voi da copiilor săi atunci când sunt în nevoie, atunci va face din această bogăție un blestem”. Când copila a împlinit trei ani, părinții ei au dus-o la Ierusalim și în templu a primit binecuvântarea preoților.

Marele preot era proroc și clarvăzător și, când a văzut copilul, a zis: “Iată, copilul acesta va fi mama unui proroc cinstit și a unui învățător al legii; ea va locui în acest templu sfânt al Domnului. Și Maria a locuit în templul Domnului; și Hillel, căpetenia Sinedriului, a învățat-o toate preceptele iudaice și ea s-a desfătat în legea lui Dumnezeu.

Când Maria a ajuns la vârsta maturității, a fost logodită cu Iosif, fiul lui Iacov, tâmplar din Nazaret. Iosif era un om cinstit și un esenian devotat.