Capitolul 33 din Evanghelia Vărsătorului: În India, Iisus relatează parabola câmpului stâncos și a comorii ascunse

În meditație tăcută, Iisus stătea lângă un izvor curgător. Era o zi sfântă și mulți oameni din casta slujitorilor se aflau în apropierea locului. Și Iisus a văzut liniile dure trasate de muncă pe fiecare frunte, pe fiecare mână. Pe nicio față nu se vedea o privire de bucurie. Nici unul din tot grupul nu se putea gândi la altceva decât la muncă. Și Iisus s-a adresat unuia dintre ei și l-a întrebat: “De ce sunteți toți atât de triști? Nu aveți fericire în viață?

Omul a răspuns: “Abia cunoaștem sensul acestui cuvânt.  Ne chinuim să trăim și nu sperăm la nimic altceva decât să ne chinuim și binecuvântăm ziua în care ne vom putea înceta munca și ne vom putea odihni în cetatea morților a lui Buddha.

Iar inima lui Iisus a fost mișcată de milă și de iubire pentru acești bieți muncitori și a spus: “Munca nu ar trebui să întristeze pe cineva; oamenii ar trebui să fie mai fericiți atunci când muncesc. Când speranța și iubirea sunt în spatele muncii, atunci toată viața este plină de bucurie și pace, iar acesta este raiul. Nu știți că un astfel de rai este pentru voi?

Omul a răspuns: “Am auzit de rai, dar este atât de departe și trebuie să trăim atâtea vieți înainte de a ajunge în acel loc!

Iar Iisus a spus: “Fratele meu, omule, gândurile tale sunt greșite; raiul tău nu este departe; și nu este un loc cu limite, nu este o țară în care trebuie să ajungi; este o stare de spirit. Dumnezeu nu a făcut niciodată un rai pentru om; nu a făcut niciodată un iad; noi suntem creatori și ni-l facem pe al nostru. Acum, încetați să mai căutați raiul în cer; deschideți-vă doar ferestrele inimilor și, ca un potop de lumină, un rai va veni și va aduce o bucurie fără margini; atunci truda nu va mai fi o sarcină crudă.

Oamenii au fost uimiți și s-au adunat mai aproape pentru a-l asculta pe acest tânăr maestru ciudat care le vorbea, implorându-l să le spună mai multe despre Dumnezeu-Tatăl; despre raiul pe care oamenii îl pot face pe Pământ; despre bucuria nemărginită.

Și Iisus a spus o pildă:

Un om avea un câmp; pământul era tare și sărac. Prin muncă neîncetată, abia dacă reușea să asigure hrană suficientă pentru a-și feri familia de lipsă. Într-o zi, un miner care putea vedea sub pământ, trecând pe drumul său, l-a văzut pe acest om sărac și câmpul său neînsuflețit.

L-a chemat pe muncitorul obosit și i-a spus: “Fratele meu, nu știi că sub suprafața câmpului tău sterp se ascund comori bogate? Tu ari, semeni și seceri cu zgârcenie, și zi de zi calci pe o mină de aur și de pietre prețioase. Aceste bogății nu se află la suprafața pământului; dar dacă vei săpa pământul stâncos și vei scormoni adânc în pământ, nu va mai fi nevoie să lucrezi pământul degeaba.

Omul a crezut. Minerul știe cu siguranță, a spus el, și voi găsi comorile ascunse în câmpul meu. Și atunci a săpat pământul stâncos și, în adâncul pământului, a găsit o mină de aur.

Și Iisus a zis:

Fiii oamenilor muncesc din greu pe câmpiile pustii, pe nisipurile arzătoare și pe solurile stâncoase; fac ceea ce au făcut părinții lor, fără să viseze că pot face altceva.

Iată că vine un maestru și le vorbește despre o bogăție ascunsă; că sub solul stâncos al lucrurilor trupești se află comori pe care nimeni nu le poate număra; că în inimă abundă cele mai bogate pietre prețioase; că cine vrea poate deschide ușa și le găsește pe toate.

Și atunci poporul a zis: “Fă-ne cunoscută calea pe care putem găsi bogăția care se află în inimă”. Și Iisus a deschis calea; muncitorii au văzut o altă față a vieții, iar munca a devenit o bucurie.