Calea gnostică a Rozacrucii
O introducere în 12 explorări

Vă urăm bun venit la această Introducere în Calea Gnostică a Rozacrucii de Aur, o oportunitate de a explora și discuta despre învățăturile universale împărtășite de Școala Rozacrucii de Aur și calea pe care o urmează elevii săi.

Poți urmări aceste explorări acum în ritmul tău și la momentul care ți se potrivește. Vă rugăm să ne contactați pentru întrebări și sunteți binevenit să vă alăturați activităților noastre pentru membrii din întreaga lume!

Suntem aici pentru tine și îți dorim o călătorie bună!

 Partea a 10 a: Revoluția cosmică 

 ”Nici un om nu este o insulă”. Ne place sau nu, toți suntem conectați prin rețeaua vieții. Deși adesea ne imaginăm că suntem separați și independenți unul de celălalt, gândurile și sentimentele noastre, atitudinile și emoțiile noastre îi afectează pe semenii noștri în moduri subtile, chiar dacă se întâmplă să nu fim conștienți de asta. Acest lucru este adevărat, nu numai pentru cei care sunt în viață în lumea vizibilă, materială, ci și pentru cei care au decedat și ale căror corpuri subtile sunt, prin urmare, în proces de dizolvare în domeniile lumii de dincolo de văl. Și, în rândul ființelor umane care, fie prin ignoranță, fie prin voință proprie, caută să-și mențină sinele egocentric, acest fapt are niște consecințe destul de grave, așa cum vom încerca să arătăm în această prezentare. 

Pentru a face acest lucru, trebuie mai întâi să ne amintim cum funcționează ciclul nașterii și al morții. Așa cum am explicat mai devreme, corpul eteric sau vital face parte din sistemul cvadruplu al personalității umane. Datorită corpului vital poate funcționa întregul organism material și individul poate gândi și simți. 

Pentru a putea funcționa pe deplin, corpul eteric folosește patru gradații diferite de energie pe care le numim „eteri”. Acestea sunt: eterul chimic, eterul de viață, eterul de lumină și eterul reflectător. Metabolismul acestor eteri face posibilă întreaga viață. Eterii sunt absorbiți din cosmos în organele sistemului personalității cvadruple, unde sunt supuși unui proces de asimilare, prin care sunt transformați în așa fel, încât să fie adaptați nevoilor și stării de a fi ale individului. Apoi, după ce au asigurat ca funcțiile vitale să continue pentru o anumită perioadă de timp, eterii transformați sunt descărcați. Acest lucru se aplică nu numai proceselor pur biologice, ci și gândirii, simțirii și voinței. Sentimentele și activitățile emoționale necesită eter luminos, în timp ce activitățile mentale necesită eter reflectător. 

Așadar, întregul sistem al personalității cu toate organele sale poate fi văzut ca un aparat pentru absorbția eterilor planetari și cosmici și adaptarea lor în așa fel încât să poată fi folosiți pentru a menține starea fizică, mentală și emoțională a individului. Corpul fizic joacă la rândul lui un rol vital în acest proces, căci fără el, sistemul personalității nu ar putea metaboliza eterii. 

La moarte, desigur, corpul fizic și o parte a corpului eteric sunt dizolvate, așa că ceea ce rămâne din sistemul personalității nu mai poate metaboliza eterii în modul necesar vieții. De aceea, va dispărea treptat, lăsând doar un microcosmos gol, pregătit pentru o nouă încarnare. 

Cu toate acestea, uneori deși ceea ce rămâne din sistemul personalității persoanei decedate nu mai poate metaboliza eterii, poate totuși absorbi în continuare, eteri deja metabolizați de către indivizi față de care are afinități și care sunt încă in viață. Asta înseamnă că este posibil ca procesul de golire a microcosmosului după moarte să fie amânat într-un mod nefiresc. 

Acest proces nefiresc nu se va aplica celor care, prin înțelegere sau din cauza suferinței trăite în timpul vieții, au păstrat puține legături cu viața terestră. Starea lor neatașată nu se va opune proceselor naturale de dizolvare. 

Dar indivizii decedați care sunt încă puternic atașați de viața pământească sau au o credință puternică în continuitatea conștiinței lor dialectice după moarte, vor tinde să absoarbă energii care prelungesc existența corpurilor lor subtile. Aceste energii sunt eliberate de ființe umane care posedă încă un sistem complet de vehicule. Prin puternicele legături emoționale existente între persoanele decedate și familiile lor, cu biserica sau alte institute sau comunități, ei pot asimila eteri care îi pot face să zăbovească mult timp în sfera subtilă a acestor grupări. 

O altă metodă prin care menținerea corpurilor subtile poate fi prelungită în mod nefiresc după moarte, este parazitismul deliberat. Entitățile decedate al căror interes este puternic îndreptat către Pământ și care doresc să-și mențină cu orice preț legătura cu Pământul, descoperă adesea că pot încetini disoluția corpurilor lor subtile, folosind eteri furați de la cei vii. 

Cum fac acest lucru este explicat de Jan van Rijckenborgh în următorul comentariu din Filosofia elementară a Rozacrucii de Aur: 

„Cu toții suntem, într-o măsură mai mare sau mai mică victime ale acestor hoarde de paraziți eterici. Multe dintre trăsăturile noastre mai puțin plăcute și mai puțin virtuoase, pot crește la proporții mult peste starea noastră reală de a fi, dacă sunt provocate în mod deliberat de aceste entități. 

Aceste entități, care sunt atât de dispuse să rămână legate de pământ, își pot satisface apetitul, cu eteri care se volatilizează prin eforturile și activitățile multor oameni care se îndreaptă către planuri superioare; sau cu eteri eliberaţi în procesele obişnuite ale vieţii pământeşti. Există într-adevăr mii de astfel de entități, care încearcă acest lucru și hoarde de elementali care se comportă ca parazițil. 

Parazitismul în această formă este doar un fenomen temporar, căci aceste creaturi parazitare nu sunt suficient de conștiente sau viclene. În plus, nu posedă suficienți eteri superiori pentru a se putea menține.” 

Sunt necesare metode mult mai malefice și destul de diferite pentru reținerea pe termen lung a vehiculului eteric după moartea corpului. O astfel de reținere poate fi dorită nu numai pentru a prelungi existența personalității, ci și, în cazul în care individul a comis multe fărădelegeri în timpul vieții, și vrea să evite consecințele care îi așteaptă. 

Căci, odată ce vehiculul eteric a fost dizolvat în sfera tranziției (numită uneori purgatoriu sau kamaloka în filosofia răsăriteană) vine timpul, ca ființa umană să se confrunte cu adevărata sa stare. Abia atunci dobândește o înțelegere adevărată cu privire la sine, fiind trimis într-un domeniu, care corespunde vibrațional cu starea sa de a fi. Din cauza fricii lor referitor la ce îi poate aștepta acolo, aceste entități apelează la aceste metode 

pe care Jan van Rijckenborgh le explică astfel: 

„Pentru astfel de entități, este vorba de „a fi sau a nu fi”. Frica lor de sferele infernale este atât de teribilă, iar dorința lor de a-și prelungi viața atât de dinamică, încât acționează fără scrupule, pentru a se mențineîn sfera terestră prin câștigarea de eteri. Diversele acțiuni teroriste și cruzimea lor de neînțeles pot fi derivate și inspirate de astfel de entități.” 

O altă formă de parazitism eteric, practicată de entități descarnate care, dintr-un motiv sau altul, sunt legate de pământ și doresc să-și mențină conștiința vechii lor personalității, este spiritismul. În Filosofia elementară a Rozacrucii de Aur (capitolul 16), Jan van Rijckenborgh explică modul în care cei care participă la ședințele de spiritism sunt victimizați: 

„Când un cerc spiritist este creat într-o cameră, se va crea o stare de magnetizare ca urmare a gândurilor, sentimentelor și voinței similare ale membrilor săi, direcționate către evocarea spiritelor. Un astfel de grup, în 

care sferele aurice ale membrilor se armonizează, creează o radiație puternică atrăgătoare care emană din sanctuarele inimii celor prezenți. 

În acest fel sunt invocate entități dezâncarnate din sfera pământului, care din motive evidente, sunt foarte interesate de contactul care le este oferit. 

[…] 

În lumina tuturor acestor lucruri, va deveni clar că ședințele de spiritism sunt dăunătoare atât pentru entitățile care participă la ele, deoarece sunt deturnate de la adevărata dezvoltare spirituală cât și pentru medium, care rămâne legat de sfera întunecată a existenței de care nu se poate desprinde. 

V-am explicat câteva dintre modurile în care tărâmurile subtile ale lumii noastre sunt populate într-un mod nefiresc de entități decedate care, în mod mai mult sau mai puțin deliberat, își întârzie golirea microcosmosului propriu. 

Și am arătat cum influența acestor entități descarnate asupra celor care sunt în viață trăiesc, duce în cel mai bun caz, la amăgire, dezamăgire și întârziere în evoluție, și în cel mai rău caz, poate duce la cele mai teribile fapte. 

Am arătat, de asemenea, cum aceste influențe care emană de la cei care locuiesc în tărâmurile subtile, pot afecta practic toate ființele umane, mai ales dacă ele se identifică cu eul egotic, dedicându-se doar scopurilor și dorințelor acestuia. 

Asta este într-adevăr o perspectivă sumbră, deoarece înseamnă că în căutarea eliberării trebuie să ne confruntăm nu numai cu forțele din 

interiorul propriei noastre ființe, ci și cu forțele exterioare de dincolo de conștientizarea noastră. 

Așadar, responsabilitatea pentru acțiunile noastre este mult mai mare decât am crezut. Nivelul nostru de conștiință și, prin urmare, modul în care gândim, simțim și acționăm, respectiv felul eterilor pe care îi eliberăm, ne înfluențează atât pe noi înșine, pe cei din jurul nostru, cât și întreaga sferă a vieții pământești cu cele două sfere ale sale, vizibilă și invizibilă. 

Ce este de făcut? Ce se poate face pentru a vindeca lumea de acest flagel? 

Pe măsură ce implicațiile complete ale situației pe care am descris-o acum îți pătrund în conștiință, s-ar putea să observi în tine un sentiment de frică și anxietate, iar dacă te uiți foarte atent și sincer la tine, vei observa și o tendință crescută de neîncredere și suspiciune față de semenii tăi. Aceste reacții vin din ego, din îndemnul său fundamental la autoconservare. 

Și tocmai acest ego este cauza întregii probleme. 

Dacă vrem să ajutăm la vindecarea lumii de acest flagel va trebui să începem prin a înlătura cauza – dominația eului egocentric – din propria noastră ființă. Nu există alt leac. Atâta timp cât focusul conștiinței noastre este eul egotic, vom fi accesibili tuturor forțelor acestui ordin al naturii duale atât vizibile, cât și invizibile. Și noi, la rândul nostru, vom radia energii care ajută la menținerea tuturor semenilor noștri închiși în amăgire. 

Așadar, singurul remediu este să schimbăm focalizarea conștiinței noastre de la ego la Noul Suflet. 

Și exact acest lucru este, ceea ce discipolii Școlii Rozacrucii de Aur sunt învățați și ajutați să facă. 

Treptat, prin experiență și cu ajutorul câmpului de forță al Școlii, candidatul învață să se observe pe sine și pe ceilalți în mod obiectiv. Scopul său este să fie conștient în orice moment că – ori de câte ori observă mișcări ale egoului în sine sau în alții – fie sub formă de frică, animozitate, gelozie sau amăgire în nenumăratele lor forme – el nu trebuie să reacţioneze la ele. 

Trebuie să rămână detașat și astfel permite Noului Suflet să-i ghideze reacțiile. Reacțiile Noului Suflet au la bază doar iubire, compasiune și înțelegere – iar aceste atribute, fiind necondiționate și atotcuprinzătoare, nu se transformă niciodată în contrariile lor, așa cum o fac valorile eului egocentrat. 

Calea Noului Suflet este calea lipsei de conflict. Prin urmare, dacă pelerinul se încrede cu totul în Noul Suflet, el va primi de la acesta armura păcii și sabia compasiunii, și astfel apărat, va putea trece prin orice situație, oricât de dificilă, și va aduce vindecare în singurul mod eficient. 

Deseori, însă, și elevul aflat pe Cale se împiedică și cade. Totuși, important este că își păstrează curajul, se ridică din nou și continuă. Multele lovituri pe care le primește – oricare ar fi cauza și proveniența acestora – pot fi însă transformate în ceva pozitiv și util, prin puterea Noului Suflet din interiorul său, dacă are încredere totală în acesta.

Pe măsură ce continuă să se dedice Noului Suflet care se naște în el, elevul își pierde treptat interesul pentru modurile anterioare de a gândi, simți, dori și acționa. El își pierde interesul față de intențiile și scopurile eului egoentric. Acest lucru, îi influențează implicit și nevoile corporale. Unul dintre rezultate este că nevoia lui de a metaboliza forțele eterice din această natură este redusă la minimum. 

Între timp, Noul Suflet din el continuă să crească și să se dezvolte și, cu cât o face mai mult, cu atât mai puternic va putea asimila cei patru noi eteri, cele patru alimente sfinte, despre care am discutat în prezentarea a noua. În acest fel, elevul este deconectat treptat de această natură duală și devine parte a naturii Vieții. 

Imaginați-vă, acum, ce s-ar întâmpla dacă un întreg grup de oameni ar reuși să facă asta și nu doar câțiva indivizi izolați. Retragerea unui astfel de grup din întreaga încrengătură pe care am descris-o în această prezentare, ar slăbi considerabil influența naturii duale a morții, în timp ce capacitatea grupului de a primi și radia cei patru eteri sfinți originari ar aduce Lumină reală în lume și posibilitatea de vindecare autentică pentru mulți alții, încă închiși în întuneric. 

Iată un motiv deosebit de important pentru a forma un grup precum Școala Rozacrucii de Aur.

Această sarcină este urgentă în aceste vremuri din cauza revoluției cosmice în desfășurare. 

Să explicăm de ce. 

La fel cum microcosmosul și macrocosmosul – lumea noastră – este de asemenea menținută în anumite limite de legile divine. Afirmația biblică că „Dumnezeu nu-și părăsește niciodată lucrările mâinilor Sale” nu este doar metaforică. Este adevărat într-un sens foarte exact și real. 

Curenții de radiație din ordinea naturii divine ajung și afectează în mod constant lumea noastră dialectică. 

Acești curenți descriu anumite orbite și, prin urmare, intensitatea lor fluctuează periodic. În acest moment, intrăm într-o perioadă, numită „Era Vărsătorului”, în care aceste radiații intercosmice, divine, afectează cu o intensitate deosebită Pământul, iar scopul lor general este de a readuce planeta și locuitorii săi în armonie cu planul divin. Asta se înțelege de fapt, prin „revoluția cosmică”. 

Cu toate acestea, modul în care acest fenomen va afecta fiecare individ va fi diferit. Dacă individul se străduiește să trăiască în armonie cu planul divin, aceste radiații vor fi experimentate ca ajutor, într-un mod constructiv. 

Dacă conștiința individului este complet înrădăcinată în eul egocentric, caracterizat prin separare și abaterea de la legea divină, atunci radiațiile Vărsătorului vor fi experimentate ca distructive.

Același lucru este valabil și pentru Pământul ca întreg. Radiațiile Vărsătorului precipită descărcarea tuturor tensiunilor și iluziilor care s-au acumulat în atmosfera Pământului ca urmare a îndepărtării omenirii de adevăratul ei scop. Aceste tensiuni și iluzii, dacă s-ar acumula necontrolat, ar duce la distrugere. Așa se explică toate răsturnările – sociale, climatice și geologice – pe care le vedem în jurul nostru în lumea de astăzi. În acest fel, atât sferele vizibile, cât și cele invizibile ale lumii noastre vor fi purificate și readuse la starea lor originară, astfel încât să fie păstrată deschisă posibilitatea ca microcosmosurile căzute să se întoarcă la ordinea naturii divine. Totul depinde de alegerea făcută în viitorul apropiat de majoritatea ființelor umane. 

Vom realiza oare că avem de ales? Vom înțelege și vom urmări în sfârșit adevăratul scop al vieții noastre? Sau nu? 

În lucrarea „Chemarea Fraternității Rozacrucii” , Jan van Rijckenborgh descrie după cum urmează, criza cu care ne confruntăm și rolul decisiv pe care alegerea noastră o va juca în determinarea destinului lumii: 

„Frații mai mari ai omenirii, în numele cărora încercăm să ne îndreptăm către voi, iau în considerare posibilitatea unei treziri de amploare care ar putea veni peste lume ca o furtună. Această trezire, dacă se dezvoltă suficient, nu va căuta în niciun fel un compromis, ci va cere: totul sau nimic, reînnoirea fundamentală absolută a vieții în conformitate cu regulile divine și, prin urmare, sfârșitul vieții egocentrice, orientate spre pământ. Dacă 

reînnoirea fundamentală a vieții, această renaștere evanghelică din Apă și Spirit, nu poate fi realizată de suficient de mulți oameni, corectarea printr-o revoluție cosmică, atmosferică și spirituală se va revărsa inevitabil asupra lumii cu o putere irezistibilă. 

Chiar dacă curentul de reînnoire alege acest curs, Fraternitatea Luminii, condusă de forța iubirii, va încerca să salveze pe cât mai mulți de revărsarea apocaliptică provocată de omenirea însăși, care s-a îndepărtat de Dumnezeu. 

Sperăm că ați descoperit acum scopul și intențiile Rozacrucii care se aliază acum cu forțele și radiațiile Vărsătorului, care au început deja să acționeaze asupra noastră, ca un impuls puternic, ce ne propulsează pe calea realizării de sine.” 

Prietene, sperăm că, după ce ai citit această expunere, vei vedea mai clar ca niciodată, de ce te-ai născut în aceste vremuri și care este adevărata ta sarcina ca ființă umană.