Era Vărsătorului oferă noi oportunităţi pentru Pământ şi pentru locuitorii săi. Influenţele planetelor de misterii Uranus, Neptun si Pluto creează noi influnţe şi oportunităţi. Este esenţial modul în care umanitatea răspunde la aceste influenţe.

Cosmosul are un impact puternic asupra întregii vieţi de pe Pământ. Câmpurile electromagnetice umplu universul, stelele şi planetele emit radiaţii. Nimic şi nimeni nu le poate eluda şi omul trebuie să le răspundă de asemenea, pentru că organismul uman este construit cu aceleaşi elemente ca şi Pământul, planetele şi stelele. Acest lucru creează o legătură strânsă între organismele umane şi cele stelare. Prin mişcările stelelor, influenţele se schimbă, iar radiaţia cosmică interacţionează cu toţi oamenii de pe Pamant direct sau indirect, prin respiraţie şi hrană.

Condiţiile actualelor noi radiaţii din zorii Erei Vărsătorului produc o creştere generală a vibraţiilor de pe Pământ şi stau în spatele multor schimbări de mediu de procese naturale, dar mai ales a comportamentului omului. Energiile eliberate de către Uranus, Neptun şi Pluto joacă un rol special în aceste evenimente.

În învăţăturile înţelepciunii universale, toate planetele întruchipează principii divine, forţe şi legi. Aşa anumitele planete de misterii Uranus, Neptun şi Pluto sunt în mod deosebit importante pentru noile influenţe. Orbitele lor sunt situate dincolo de „Poarta lui Saturn”, deci dincolo de sfera deja cunoscută a planetelor sistemului nostru solar. Planete de misterii nu au fost descoperite până în secolele 18, 19 şi 20 şi astfel au devenit relevante pentru omenire doar de un timp relativ scurt. Acestea sunt considerate esoterice, transmiţătoare de energii din afara sistemului nostru solar, energii care vor constitui baza vieţii viitoare pe Pământ.

Omul ar trebui să realizeze sinele divin

Influenţele venite de la Uranus, Neptun şi Pluto au menirea să pregătească umanitatea pentru o nouă conştiinţă. Ele nu contruiesc forma fizică a omului, aceasta nu mai are nimic de a fi construit. Ele îi influenţează inima, aruncându-l într-un conflict major de viaţa, mai mare decât oricând înainte. Ele îl împing către o schimbare profundă. Omul are două opţiuni: poate răspunde negativ şi acest fapt l-ar lega mai mult de Pământ. Sau poate răspunde pozitiv la radiaţiile noi şi în acest caz, are posibilitatea să renunţe la egoismul său şi să participe la transformarea sa interioară, la transfigurare. Aceasta este misterioasa renaştere a omului nou, divin.

Punctul de plecare al acestui proces este ascuns în inima omului, o mică scânteie rămasă din natura divină. Rosacrucienii numesc această scânteie „Rosa inimii”. Oricine se dedică Rosei, urmează o necesitate interioară, pentru că nu se simte acasă în această lume. El va beneficia de marile şanse date de Uranus, Neptun şi Pluto, deoarece acestea îl ajută să treacă frontiera şi să desăvârşească transformarea interioară.

Uranus – focul purificator

Uranus are un impact puternic asupra inimii omului. Aceasta este curăţată şi purificată prin forţele de foc ale acestei planete de misterii. Într-o astfel de inimă purificată arde focul iubirii divine, care poate fi pentru cei care caută adevărul, o lumină fără pasiuni şi emoţii. Din inimă, razele lui Uranus intră în sange şi afectează creierul, glanda hipofiză, una dintre cele mai importante glande endocrine. Aici, Uranus poate elibera puterea creatoare a omului, pornind de la nivele mai mici, astfel ca glanda hipofiza – cheia sufletului – să se poate adapta la o viaţă superioară.

Forţele lui Uranus se manifestă de asemenea prin intuiţie, ca abilitatea sufletului reînnoit de a întelege planul lui Dumnezeu pentru omenire. Aşa încât omul va fi echipat cu posibilităţi şi capabilităţi complet noi. Cei care recunosc acest plan şi participă la dezvoltarea lui, intră într-o viaţă care este în armonie cu radiaţiile legii divine. Dar dacă omul nu poate sau nu vrea să răspundă acestor radiaţii, iar forţele de reînnoire vor întâmpina rezistenţă, el intră într-un confict grav dar autocreat, datorat pozitiei sale defensive.

Neptun – decantor de gânduri

Neptun este înnoitorul minţii. Radiaţiile sale au un impact puternic asupra glandei pineale. Această glandă esenţială, este situată chiar în mijlocul creierului, deasupra glandei hipofize şi reglează, printre altele metabolismul şi bioritmul. Mai presus de toate, glanda pineală este organul prin care puterea Spiritului Sfânt poate atinge persoana în mod direct. Neptun, care este asociat ca simbol cu apa, are un efect detoxifiant. Acest flux reînnoitor de energie, curaţă şi luminează mintea, astfel încât planul lui Dumnezeu poate fi înţeles. Aspectul superior al lui Neptun îi permite omului să transfere accentul de pe viaţa lui personală, la un nivel superior. Neptun dizolvă tensiunile, aduce acceptarea calmă şi inteligentă a realităţii şi eliberează conştiinţa de dogmele interioare şi exterioare.

Neptun conduce la învierea omului nou. Dar puterile sale au un impact pozitiv doar în cazul în care Uranus a pus în prealabil o bază solidă. Pentru mulţi oameni principalul obiectiv al vieţii este propriul lor ego şi prin urmare, impulsul reînoitor spiritual nu poate fi auzit sau este negat. Aşa că se îndreaptă spre o criză. Gândirea necesită energie şi energia este putere creatoare. Oricine foloseşte această putere numai pentru el însuşi, comite un abuz.

Pluto – puterea dinamică de realizare

Pluto manifestă noile schimbări oferindu-le o formă. Octavă sa superioară, polarizează printre altele aspectele subtile ale sângelui, sistemul nervos, hormonii şi fluidele din măduva spinării. Plexul sacral primeşte o putere de descătusare şi de reînoire, care poate elibera persoana din obligaţii karmice şi îi poate restabili capacitatea de creaţie originară. Câmpul de radiaţii al lui Pluto oferă astfel puterea care este necesară pentru îndepărtarea oricărei restricţii de pe cale. Pluto este forţa dinamică de realizare.

Pasul peste graniţă

Oamenii sunt atacaţi de radiaţiile lui Uranus, Neptun şi Pluto şi împinşi către frontieră. Pentru cine nu are dorinţa lăuntrică de eliberare din lumea muritoare, care îi arde adanc în inimă, energiile puternice ale planetelor de misterii vor avea un efect distructiv. Dar cel care se lasă condus de noile forţe şi este dispus să coopereze pentru a trece graniţa către o nouă realitate interioară, pentru el energiile lui Uranus, Neptun si Pluto aduc o putere vindecare şi mântuitoare. El le va experimenta fiind mâna de ajutor a divinităţii.