Şcolile de Mistere

Konrad Dietzfelbinger

„Şcolile de Mistere” au exercitat dintotdeauna, asupra oamenilor şi civilizaţiilor, o influenţă atât directă cât şi indirectă, nefiind niciuna dintre ele de neglijat. Dat fiind faptul că aceste influenţe nu au provocat speculaţii intelectuale sau scenarii bolnăvicioase, trebuie să conchidem că au existat pe fundal experienţe semnificativ înalte.
Acela care încearcă să decripteze imaginea pe care o oferă Şcolile de Mistere şi adepţii lor, nu întârzie să recunoască că este vorba despre experienţe şi doctrine ce transced tot ceea ce ţine de dotările senzoriale şi de unica logică. Ele nu se află nici în contradicţie cu percepţiile senzoriale, nici cu ideile unei inteligenţe logice: ele le înglobează, fiind legate de alte dimensiuni ale realităţii lumii spaţiului-timp. Aşa cum mecanica (cuantică) este un caz limită al teoriei relativităţii, aşa şi percepţiile, reprezentările şi concepţiile umane se situează la frontiera realităţii spirituale care, dând crezare discipolilor Misterelor, constituie însăşi esenţa vieţii lor.