NUNTA ALCHIMICĂ

volum 2

Jan van Rijckenborgh

Odată cu apariţia celui de al doilea volum al „Nunţii alchimice a lui Cristian Rozacruce”, s-a încheiat publicarea în trei părţi a secretelor Ordinului Rozacrucii. Găsim de cuviinţă să vă atragem din nou atenţia că prin analiza ezoterică a operei sublime a lui Johann Valentin Andreae nu am dorit deloc să satisfacem curiozitatea intelectuală, ci, în spiritul lui Andreae, am avut în intenţie un singur scop: pentru oamenii interesaţi în mod serios, am dorit să luminăm şi mai bine singurul drum care conduce la viaţă, pe care îl descrie „Nunta alchimică”, pentru ca, acţionând asupra celei mai profunde fiinţe a cititorului, să trezească şi să hrănească aspiraţia către lumina eliberatoare a adevărului viu.