GNOZA EGIPTEANĂ I.

Jan van Rijckenborgh

.

“L-am chemat pe Fiul meu din Egipt”

 

În epoca noastră apocaliptică, în care omul și lucrările sale sunt încercate ăi cântărite la adevărata lor valoare, în care tot ceea ce nu este întemeiat pe unicul fundament al vieții este în mod inevitabil demascat, Școala Spirituală Gnostică modernă, care se prezintă în exterior sub numele Lectorium Rosicrucianum, anunță mesajul originar al căii eliberării tuturor celor care caută o ieșire, o rezolvare la existența lor fără perspectivă.

Întreaga munca întreprinsa pentru eliberarea omenirii, în orice moment si sub orice denumire s-ar efectua în perioada noastră de existenta, își are originea sa în Misterele egiptene, ale învățământului înțelepciunii fundamentale a lui Hermes Trismegistul, Cel de Trei ori Mare, nume ce ne pune, deja prin el însuși, în legătura cu unicul drum al vieții.

Creștinismul originar, trăit si mărturisit în prima comunitate creștina, era pur hermetic atât în ceea ce privește natura sa, cât si scopul sau; el descoperă aceasta sursa gnostica universala prin nenumărate comori, în pofida numeroaselor mutilări care le-au fost aplicate în cursul secolelor.

Editând Gnoza originară egipteană și Apelul său în eternul Prezent (în patru volume), Lectorium Rosicrucianum încearcă încă o dată de a trezi amintirea celor care au încă capacitatea de a recunoaște interior Adevărul viu și de a reacționa la acesta într-o bucurie profundă, printr-un comportament corespunzător, datorită aspirației lor și disponibilității lor.

Să poată apelul Gnozei originare egiptene, apelul străvechi al iubirii divine, să găsească un ecou în inima a numeroși oameni, pentru împlinirea adevăratei lor meniri, și pentru eliberarea lumii și a omenirii.