Gnoza chineză

Jan van Rijckenborgh
Catharose de Petri
Comentarii la TAO TE KING

Din momentul în care Tao Te King, opera clasică a înțeleptului chinez cunoscut de secole sub numele de Lao Tseu, a fost adusă la cunoștința lumii occidentale în 1823, tradusă parțial de către Francais Abel Remusat, a apărut un număr considerabil de traduceri, de explicații și de comentarii, în care autorii încearcă, fiecare în maniera proprie, de a face cât de cât comprehensibilă omului occidental această mică scriere de o mare profunzime.
Din câte cunoaștem, niciodată Tao Te King nu a fost considerată drept o operă gnostică, aşa cum este considerată în această lucrare, autorii comentând-o din punct de vedere gnostic. De aceea titlul acestei lucrări este: Gnoza chineză.

Dar ce este Gnoza? Într-una dintre lucrările precedente, Gnoza universală, autorii explică astfel: „La origine, Gnoza era sinteza Înțelepciunii primordiale, suma întregii Cunoașteri care orienta în mod direct către Viața divină originară. Această Viață originară se manifesta printr-un val de viață supranatural cu adevărat uman și divin. Hierofanții Gnozei au fost –și sunt încă– trimișii Împărăției Nemișcate, aducând Înțelepciunea divină omenirii rătăcite și arătând unicul drum fiilor pierduți care doresc să se reîntoarcă în Patria originară.”