Ce însemnă în practică să fii elev Rozacrucian?

Se intelege că o Școală Spirituală, o Școală de Misterii, nu cade din ceruri, ci, apariția ei este precedată de o dezvoltare minuțioasă care se desfășoară pe mai multe niveluri și este pregătită cu zeci de ani înainte de manifestarea ei terestră.

Privind la starea actuală a omenirii este vizibil că aspirația căutătorilor spirituali și căutarea  unor noi  valori și perspective mai înalte, determină necesitatea fondării unor Școli Spirituale bazate pe forțe pure, pe Forțele Spiritului.

Forța christică care înconjoară pământul și care vrea să readucă creaturile în armonie cu planul divin, trebuie mijlocită prin aceste Școli și trimișii ei, în lume, potrivit nivelului de conștiință al omenirii.
Eforturile Rozacrucienilor au fost orientate întotdeauna spre o muncă de reîntoarcere; ei au creat o cale de reîntoarcere de la  omul din starea actuală la starea de Om Celest-Divin.
Membrii si elevii  stiu ca Invatatura Universala si nu sunt destinate doar unei asimilari intelectuale superficiale, ci ele trebuiesc integrate in toata fiinta si manifestate intr-un mod de viata concret, adica ele trebuiesc “traite” in viata de zi cu zi.

 

Elemente ale Caii Interioare Rozacruciene

În primul rând, pe măsură ce are loc trezirea către un scop mai înalt al vieții, căutătorul se poate confrunta cu o stare crescândă de neliniște, dezorientare, și incertitudine, pe care nu știe cum să o interpreteze.Simte “că i se trage covorul de sub picioare”, că totul se prăbușește în jurul lui, iar vechile concepții, certitudini, îi scapă printre degete precum nisipul. Din interiorul său se ridică un dor, pe care nu-l poate explica în cuvinte, o aspirație după o altă viață, a cărei existență o presimte cumva, dar din care doar frânturi de reamintire se ridică în conștiința sa, dar despre care, în străfundurile ființei sale, știe că există.
Această nostalgie, izvorăște din forul interior cel mai intim al ființei umane, din inima sa, unde este ascuns principiul divin din om.

Mai devreme sau mai târziu această trezire se întâmplă în toți oamenii.

Știți cu siguranță, că am intrat într-o nouă Eră, Era Vărsătorului. În prezent prin noile radiații ale Erei Vărsătorului, conștiința terestră este împinsă să părăsească limitele spațiului și să intre în contact cu o realitate mai înaltă, și anume:  Câmpul de Conștiință al Sufletului Universal, baza omului veritabil, prevăzut de Planul Divin.
Aceasta dimensiune noi o purtam în noi, momentan latent – tocmai datorită acestei dimensiuni prezente în noi este posibilă, ca o promisiune, această refacere a legăturii cu Câmpul divin universal.
De fapt, dorul – acest suspin – care se ridică din inima omului vine tocmai din această dimensiune latentă în noi, care își reamitește originea și aspiră la ea.

Acest principiu transcendent din inima omului:
– este punctul de pornire al drumului de reîntoarcere și totodată
– este centrul de interes al oricărei căi și filozofii transfiguristice.

Buddhiștii îl denumesc floare de lotus,
Sufismul îl numește perla sacra,
Ortodoxii îl numesc Împărăția lui Dumnezeu din noi,
iar Rozacrucienii îl numesc roza sau atom scanteie de Spirit,
tocmai pentru că în Spirit își are originea și pentru că legătura omului cu Spiritul se face prin acest atom primordial.

Trezirea acestui atom ancestral, latent în fiecare om, este începutul căii de reîntoarcere la omul originar care am fost cândva.

Din sămânța christică trezită de forța credinței și cu susținerea Câmpului de Forță al Școlii Spiritule, pornește un întreg proces de transfigurare care atinge și transformă toți centrii importanți ai structurii fiziologiei umane: inima, capul și bazinul.

Dacă privim omul din punctul de vedere al fiziologiei sale, s-a dovedit că el  are  în interiorul  său  încă de la naștere  potențialitatea  pentru îndeplinirea misiunii sale de reîntoarcere la starea originară.

În structura omului sunt o multitudine de aspecte adormite sau nefolosite care așteaptă să fie activate.

O poveste persană, compară omul cu un palat superb,cu multe încăperi minunate, dintre care el nu folosește decât subsolul și bucătăria, deoarece nu este conștient de comorile ce se ascund în interiorul său și nu a început să le expolereze și să le descopere.

Cu siguranță  că nu am fost înzestrați  cu toate aceste  potențialități, în mod inutil.

Odată început procesul de transfigurare în om, energia Atomului Christic atinge și trezește toți centrii latenți din corp, transformând întreaga ființă umană.

Calea Rozacrucii posedă o cunoaștere divina a sanctificării și transfigurării umane. Ea conduce discipolul de la starea naturală în care se află la transfigurarea totală prin crearea unui corp sufletesc, unui nou vehicul care să permită unificarea corpului cu sufletul și Spiritul.

Dobândirea acestui nou corp sufletesc, a acestei noi haine de lumină se realizează  cu ajutorul  infuziei de forțe divine, provenite din câmpul radiant divin, dar și din forțele atomului christic interior. Ele transformă  nu numai corpul, ci și conștiința și personalitatea umană.
Pe de o parte corpul sufletesc se dezvoltă, pe de altă parte, personalitatea transformată continuă să trăiască în timp, cu calmul și fericirea de a ști că poartă în ea o dimensiune a eternității.

Condiția necesară pentru începerea unui proces atât de măreț este ca personalitatea umană să fie suficient de matură, să dorească această construcție și să vină în întâmpinarea ei printr-un nou mod de viață. Un  nou mod de viață  este una din cele mai importante chei ale procesului de transformare. El implică gradual:

  • o puternică purificare a inimii, a sentimentelor și a gândirii, deci a celor patru corpuri( fizic, eteric, astral si mental)
  • eliminarea  inteligentă a  atașamentelor și a elementelor ce împiedică procesul.
  • o atitudine de nonjudecată și de neutralitate în gândire, vorbire și acțiune.
  • o micșorare a conștiinței egocentrice, pentru a putea permite  creșterea elementelor eternității din el, precum spune și Ioan Botezătorul: Eu trebuie să mă micșorez, ca Celălalt din mine să crească.

Rozacrucienii sunt oameni care au auzit acel glas al Celuilalt în sinele lor. Prin experienţa lor interioară cunosc Lumina Gnozei. Ei s-au pus în slujba  creșterii Celuilalt , fapt ce aduce din ce în ce mai multă lumină în viaţa lor. Pas cu pas, naşterea unei noi conştiinţe este posibilă, a unei conştiinţe condusă de lumina Sufletului-Spirit. Astfel omul este complet transformat.
În Biblie, acest proces este numit « născut din nou, din apă şi din Spirit ». Toate acestea, se realizează în forța Atomului Christic trezit.

Însă… precum o floare pentru a crește trebuie în permanență udată și îngrijită, în același mod, trandafirul nostru interior trebuie hrănit; hrănit din alte forțe decât cele egocentrice, alimentat cu hrana divină a Spiritului, pentru simplul fapt că el, atomul este de natură Divină și aparține de alt domeniu de viață, cel Originar.
Elementele naturii egocentrice  nu îl pot hrăni, nu îi pot asigura înflorirea, ci din contră, îl constrâng să se retragă, să se închidă, devenind latent, omul pierzând astfel contactul cu singura sa sursă divină interioară.
Hrana sacra pentru roza interioara a fost dintodeauna oferita de Scolile de Misterii ale tuturor timpurilor.

Orientare şi libertate personală

Înainte de luarea deciziei alăturării, celor interesaţi, li se oferă posibilitatea de a afla cât mai multe despre Şcoală, fără nici o obligaţie. Oricând, legătura cu Şcoala poate fi întreruptă în orice moment, dacă candidatul se decide în acest sens. Considerăm că singura cale potrivită pentru parcurgerea căii spirituale, recunoscută ca misiune umană, este libertatea personală.

Locuri de conferinţe şi centre

Rozacrucea de Aur  are temple şi centre de conferinţe în multe ţări, unde elevii se întâlnesc regulat cu ocazia Serviciilor de Templu sau a altor activitati. Pentru realizarea acestui scop, s-au creat peste 160 de centre în diferite oraşe ale lumii, unde se ţin activitatii specificce pentru cei interesaţi. În lume sunt activi aproape 12.000 de elevi. În afară de aceştia, Rozacrucea de Aur mai are aproximativ 3.000 de membri, care dispun de largi posibilităţi de a afla cât mai multe informaţii despre Şcoală şi filozofia ei.